blog | werkgroep caraïbische letteren

Manumissies in Suriname, 1832-1863

Manumissies in Suriname, 1832-1863 van Okke ten Hove en Frank Dragtenstein is een uitgave van Vaco. Manumissie: de akte van invrijheidstelling van een slaaf. In deze uitgave is een chronologische opsomming van alle gemanumitteerden tussen 1832 en 1863 opgenomen, met o.a. de nieuwe naam van de vrije, de slavennaam, beroep na vrijwording en informatie over de eigenaar. Tevens biedt dit werk een analyse van de ontwikkeling van het manumitteren in Suriname. Facsimile van de oorspronkelijke uitgave door de Universiteit Utrecht.

Paramaribo: Vaco
441 pagina’s | Hardcover | 158 x 224 mm
SRD 168,-

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter