blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Mag een president te pas en te onpas beklad worden?

door Robby Mohansingh

Ten eerste is het betreurenswaardig dat een rechter nu moet uitmaken waar fatsoensnormen aan moeten voldoen. In eerder artikel over smaad jegens een president heb ik mij ook al afgevraagd of een president in het openbaar mag worden beklad.

 

Bouterse bouwkundestudentenblogspot

Bouterse op een blogspot van Delftse bouwkundestudenten

Men dient onderscheid te maken tussen een ‘gewone’ burger en aan ambtsdrager. Naar mijn mening kan en mag het hoogste ambt niet op denigrerende wijze in het openbaar worden besproken, alsof het een dagelijkse routine is en mag een president niet zonder reden voor crimineel worden uitgemaakt.
Het hoogste ambt in Suriname is het presidentschap. Hij is de hoogste vertegenwoordiging van de Republiek Suriname en het volk.
Niet alleen de president maar ook de voorzitter van het hoogste college van Staat wordt ook vaker beklad. Terwijl gezegd wordt dat wij meer vrouwen in bestuurlijke functies willen hebben, kunnen oppositionele partijen geen respect opbrengen voor de huidige voorzitter.

boyfriend2-small

Bestaande fatsoensnormen moeten gerespecteerd worden

De gang naar de rechter heeft niets van doen met het monddood willen maken van de VHP-voorzitter of andere politieke opponenten van Bouterse. De vrije meningsuiting zal getoetst worden op bestaande fatsoensnormen.
Ook buiten Suriname wordt het hoogste ambt beschermd en zijn bepaalde zaken strafbaar. In de huidige Grondwet is dit niet geregeld. Dus ook hier is er voor het nog in te stellen Constitutioneel Hof werk aan de winkel.
Gescheiden functies.
In Suriname is het nu eenmaal mogelijk dat personen meerdere bestuurlijke functies kunnen bekleden. Het is mogelijk om DNA -lid te zijn en tegelijk de voorzitter van een politieke partij. In principe gaat het om twee verschillende functies. Een partijvoorzitter zal het partijprogramma moeten uitvoeren, terwijl een DNA- lid de taak heeft om de democratie te helpen waarborgen.
Niet alleen DNA -leden maar ook ministeriële functies dienen gescheiden te zijn van partijpolitiek, temeer een minister achter het regeringsprogramma dient te staan. Het is dus van eminent belang dat er een scheiding komt tussen verschillende functies c.q. ambt en partijpolitiek.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter