blog | werkgroep caraïbische letteren

Lokienprijs voor Perdu

Beste vrienden, kennissen, bekenden en oud-medewerkers van Perdu,

Vandaag opende ik een envelop met daarin het geweldige bericht dat de Lokien Prijs dit jaar aan Perdu wordt toegekend.

De Sybren Polet Stichting, opgericht in 2010, stelt zich ten doel de Nederlandstalige literatuur te bevorderen door het stimuleren van onconventioneel, vernieuwend proza, poëzie, essayistiek of een toneeltekst. Ten dien einde heeft de stichting een literaire prijs ingesteld, de Lokien Prijs, vernoemd naar de hoofdfiguur uit Sybren Polets romancyclus.

 

Boekentafel

De boekentafel op de Sinterklaasavond van de Werkgroep Caraibische Letteren in Perdu, 6 december 2012. Foto © Michiel van Kempen

De huidige voorzitter van de jury van de prijs is hoogleraar Nederlandse letterkunde Jos Joosten.

Het bestuur van de Sybren Polet Stichting heeft besloten de Lokien Prijs toe te kennen aan Perdu voor ‘het onaflatend stimuleren van vernieuwende poëzie via talloze avonden die een grote reputatie hebben verworven en tevens (onder meer) voor het mogelijk maken van bijzondere uitgaven van met name de grote Duitse schrijver Arno Schmidt en van Alfred Jarry.’ Arno Schmidt werd vertaald door Jan H. Mysjkin en Alfred Jarry door Liesbeth van Nes.

De prijs wordt incidenteel toegekend en ging eerder naar Uitgeverij IJzer te Utrecht en de jonge uitgeverij het balanseer te Aalst. Aan de toekenning is een bedrag verbonden van 5.000 euro.

Er komt geen officiële uitreiking, maar Perdu zal het jubileumfeest van aankomende 27 juni als eerste gelegenheid aangrijpen om de jury te bedanken en iedereen te feliciteren die op zijn of haar wijze Perdu heeft ondersteund. Ik zie ernaar uit samen met de anderen over een passende bestemming na te denken.

Van harte iedereen.

Vriendelijke groet,

Marije

[Marije Koens is directeur van Perdu]

on 19.06.2014 at 19:58
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter