blog | werkgroep caraïbische letteren

Lodewijk Stumpf, oprichter van Buiten-Sociëteit ‘Het Park’

door Eric Kastelein

Garnizoenscommandant kapitein R.F. van Landsberge besluit rond 1872 in overleg met gouverneur C.A. van Sypensteyn tot de herinrichting van het omvangrijke militaire gebied rond Fort Zeelandia aan de Surinamerivier. Onder leiding van luitenant-adjudant Lodewijk Stumpf verandert het moerassige gebied in Het Militair Park: eene lustwarande en een allerliefst bloempark.

Het park is z’n succes dat Stumpf op 1 januari 1878 de deuren opent van Buiten-Sociëteit ‘Het Park’. Een vereniging met als doelstelling het bevorderen van het onderlinge genoegen van de leden door het organiseren van muziekuitvoeringen en dansavonden. Als clubgebouw dient de aangekochte voormalige directeurswoning van plantage Dordrecht. Op zaterdagavond 12 december 1903 krijgt de oprichter (hij is rond 1890 overleden) een eerbetoon, een koperen plaat met de tekst: ‘hulde aan Lodewijk Stumpf, de stichter dezer Buiten Sociëteit ‘Het Park’’.

Jaren later, op 22 mei 1954, wordt een nieuw clubgebouw in gebruik genomen. Het is een ontwerp van architect Peter Nagel. De sociëteit wordt midden jaren tachtig door het Militair Gezag gedwongen te verhuizen naar een te bouwen pand aan de Grote Combéweg. Tegenwoordig zetelt De Nationale Assemblée in het voormalige Sociëteitsgebouw.

Het volledige verhaal staat in het boek Oog in oog met Paramaribo. Herdenken en herinneringen in de historische hoofdstad van Suriname (LM Publishers, maart/april 2020).  Ga naar de Facebook pagina van Oog in oog met Paramaribo voor meer verhalen en foto’s.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter