blog | werkgroep caraïbische letteren

Literair Tijdschrift Extaze

Terwijl met regelmaat het ene na het andere literaire tijdschrift het onderspit delft en de subsidiekranen voor literaire tijdschriften worden dichtgedraaid, presenteert zich niettemin het nieuwe literair tijdschrift Extaze, vernoemd naar de novelle van Louis Couperus. In de voorbije decennia hebben de uitgeverijen en literaire tijdschriften Den Haag een voor een verlaten. Extaze wil dat rijke literaire verleden voortzetten en een platform voor de toekomst zijn, niet exclusief Haags maar wel met wat Den Haag aan literair moois te bieden heeft.

In dit 0(penings)-nummer van Extaze speelt ‘de Oost’ (hoe kan het ook anders voor een tijdschrift dat zijn redactionele thuisbasis heeft in Den Haag) zeker een rol met onder meer bijdragen van literatuurfilosoof Jan-Hendrik Bakker over Eline Vere van Couperus in ‘De erfenis van de Haagse roman’, een briefwisseling tussen Tjalie Robinson en Maria Dermoût, ingeleid door Tjalie Robinson-biograaf Wim Willems, een prachtig niet eerder gepubliceerd Indisch verhaal van de 10 jaar geleden overleden F. van den Bosch, uitvoerig ingeleid door Kees Ruys.

Verder in dit nummer van Extaze onder meer essays door Tom Dommisse over ‘Faust in extase’, Wim Noordhoek over beeldend kunstenaar Marcel van Eeden, van wie in dit nummer 17 tekeningen zijn opgenomen, Rob. H. Bekker over Captain Beefheart, Kees Schuyt over schilder-dichter Willem Hussem, verhalen van Gertrude Kunze, Kees ’t Hart, Yolande de Kok, Nicolette Smabers en Peter J. van Dijk en gedichten van Paul Steenhauer, Gilles Boeuf en Didi de Paris.

Aangezien Den Haag van oudsher de stad is met het meeste ‘buitenland’ kan het niet anders dat ook ‘de West’ in komende nummers met regelmaat aan bod zal komen. Extaze 2011-1 komt uit in september.

Extaze verschijnt vier keer per jaar.
Extaze 2011-0, Water dat niet meer bewoog
Uitgeverij In de Knipscheer, Haarlem
ISBN 978-90-6265-679-0
Winkelprijs losse nummers in de boekhandel € 15,00
Genaaid gebrocheerd, 112 bladzijden
Bij verzending vanaf het redactieadres € 17,00
Abonnement voor vier nummers (ingaand vanaf nr. 1) € 50,00
Voor meer informatie:
redactie@extaze.nl
www.extaze.nl

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter