blog | werkgroep caraïbische letteren

Liefde in slavernij

Een familiegeschiedenis in het 18de-eeuwse Suriname, van John H. de Bye

Halverwege de achttiende eeuw kwamen de stamvaders van de Surinaamse familie De Bye in Suriname aan. Jan Willem en Pieter Hendrik de Bye. De auteur, die behalve het historische naslagwerk Historische schetsen uit het Surinaamse Jodendom ook de historische romans Ter dood veroordeeld en Geloof, hoop en liefde op zijn naam heeft staan, reconstrueerde uit de ter beschikking staande gegevens het leven van Pieter Hendrik de Bye, Raad van Politie en Civiele Justitie in Suriname, na het graf van deze notabele in de Nieuwe Oranjetuin teruggevonden te hebben.

Deze roman speelt zich af in Suriname tijdens de slavernij, een tijd die niet alleen voor de negerslaven ruw en wreed, maar ook voor vele blanken nauwelijks uit te houden was, een feit dat velen over het hoofd zagen en uitgebreid wordt toegelicht in een nawoord van 16 pagina’s aan het slot van het boek.
De mens kiest heeft vaak zelf geen invloed op zijn of haar eigen lot. De zwartgekleurden niet, de geelgekleurden niet en de witgekleurden ook niet. Dat de paters die naar Suriname uitgezonden werden het gemiddeld maar twee jaar uithielden voor hun begrafenis. Dat 18 procent van de zeelieden op de slavenschepen de reis niet overleefden en onvrijwillig doodgingen, dat de matrozen in Suriname nauwelijks beter behandeld werden dan de slaven (zie Stedtman) en dat de martelwerktuigen in de Gevangen Poort in Den Haag niet voor slaven bedoeld waren. Dat er in Afrika ook slavernij was en is onafhankelijk van de aanwezigheid van blanken en dat in het leven de sterksten en de rijken het altijd voor het zeggen zullen hebben onafhankelijk van hun huidskleur.

John H de Bye werd in 1942 in Paramaribo geboren. Na de middelbare school in Suriname, studeerde hij medicijnen aan de Universiteit van Utrecht. Hij deed zijn artsexamen in Rotterdam waar hij zich ook in de algemene chirurgie specialiseerde. In 1974 keerde hij terug naar Suriname en vestigde zich als chirurg in Nickerie en later in Paramaribo bij ’s Lands Hospitaal.

John H de Bye – Liefde in slavernij – Een familiegeschiedenis in het achttiende-eeuwse Suriname, (met nawoord 16 pagina’s). Schoorl: Conserve, 208 pagina’s, ISBN 978 90 5429 302 6, Prijs € 17,95.

De presentatie vindt plaats op 31 oktober om 13.00 uur in Podium Kwakoe, Frissenstein 78 in Amsterdam-Zuidoost. Noraly Beyer leest voor uit het boek waarna ze van John de Bye het eerste exemplaar ontvangt.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter