blog | werkgroep caraïbische letteren

Lezing Stil verleden!

In juli 2023 start het herdenkingsjaar Slavernijverleden. Het is een zeer belangrijke, symbolische en bekende datum in relatie tot het slavernijverleden want op 1 juli 1863 werd de slavernij in de voormalige koloniën formeel afgeschaft. Het is ook de datum waarop de Nationale Herdenking Slavernijverleden plaatsvindt. 

Maria Karg, antropoloog, docent en directeur van Stichting Stil Verleden (SSV), heeft een gedegen kennis aangaande het slavernijverleden, èn een jarenlange ervaring in slavernijeducatie. 

In deze lezing gaat zij in op de zoektocht naar haar eigen slavernijverleden – waarin in één adem het persoonlijke en de koloniale geschiedenis samenkomen. Dit heeft zij vorm gegeven in het boek Stil verleden, de ontdekking van mijn slavernijgeschiedenis dat op 19 mei 2023 door de Walburgpers wordt gepubliceerd.

Ook in de geschiedenis van Breda speelt het slavernijverleden een rol. Wat houdt de Vrede van Breda precies in? Wie is Wigbold Crommeling en wat is de link met de KWATTA.

In het kader van het 50-jarig jubileum van Volksuniversiteit Breda wordt deze lezing GRATIS aangeboden aan iedereen die belangstelling heeft voor dit zeer pijnlijk, belangrijk en tot voor kort onderbelicht onderdeel van onze gedeelde geschiedenis.

Maria Karg

Datum: donderdag 8 juni 2023, inloop van 10.30, lezing van 11.00 tot 12.00 uur.

Locatie: Volksuniversiteit Breda, Molenstraat 6,  4811 GS Breda
Tel. 076 – 521 7233
breda@volksuniversiteit.nl

Deze lezing is gratis, vandaar dat aanmelden via de website niet mogelijk is.  Om je aan te melden, mail naar breda@volksuniversiteit.nl

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter