blog | werkgroep caraïbische letteren

Lezing Ronald Donk over onderwijs op ABC-eilanden

Biblioteca Nacional Aruba heeft het genoegen u uit te nodigen voor een lezing door drs. Ronald Donk over zijn pas verschenen boek Beschaving, Bekering en Bevoogding : Honderd jaar onderwijs op Curaçao, Aruba en Bonaire (1816-1916).

Drs. Ronald Donk (Aruba 1945) werkte 40 jaar in het lager, middelbaar en hoger onderwijs. In de jaren 1975-1978 werkte hij op Colegio Arubano, de Antilliaanse Lerarenopleiding en de APA. Hij gaf veel workshops en lezingen in o.a. Engeland, Rusland, Zuid-Afrika, Suriname, Aruba en Curaçao. Voor het voortgezet onderwijs op Curaçao schreef hij katernen over de slavenhandel en de emancipatie na de afschaffing van de slavernij in het Caribisch gebied.

Hij schreef met anderen het boek ‘Geschiedenis van de Antillen’ (2009) en heeft de afgelopen jaren meerdere artikelen gepubliceerd in de Archiefvriend en het Antilliaans Dagblad.

Beschaving, bekering en bevoogding is een diepgaand onderzoek naar fundamentele vragen over het onderwijs op de Benedenwindse Eilanden in de periode 1816-1916. Het boek is op veel Nederlandse, Curaçaose en Arubaanse archiefbronnen gebaseerd. Waarom was de overheid tot 1857 tegen elke vorm van schoolonderwijs aan slavenkinderen? Hoe brachten kerk en overheid de West-Europese beschaving over op de verschillende bevolkingsgroepen? Welke argumenten gebruikte de overheid om het Nederlands als verplichte instructietaal voor te schrijven, terwijl het Spaans in het economische verkeer wel zo handig was? Welke betekenis had dit Nederlandse onderwijs voor de ontwikkeling van jongens en meisjes uit de verschillende sociale klassen op de drie Benedenwindse eilanden?

De lezing zal worden gehouden op: dinsdag 24 september a.s., van 19:30 tot 21:30 PM, Arubiana-Caribiana, Bachstraat 5, Oranjestad

Na afloop is er gelegenheid om na te praten. Het boek zal op deze avond te koop zijn voor Awg. 50,00. Wij hopen u deze avond te mogen begroeten.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter