blog | werkgroep caraïbische letteren

Lezing President Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Het bestuur van het Genootschap Nederland-Aruba (GNA) heeft het genoegen u uit te nodigen voor een online lezing door mr Eunice Saleh, President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in Curaçao, Aruba, Sint-Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Tot voor kort het Gerechtshof in Willemstad, Curacao – foto Aart G. Broek


Mevrouw Saleh houdt haar lezing op donderdag 18 november 2021 onder de titel: ‘Het belang van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in en voor het Koninkrijk’ Zij zal ingaan op het bestuur en beheer van het Gemeenschappelijk Hof, de diverse functies ervan, de betekenis van wederzijdse betrokkenheid en goede samenwerkingsverbanden met
de rechtsprekende instanties in Nederland en op mogelijke veranderingen in het rechtsklimaat waarin het Hof werkzaam is.

Voor details zie de uitnodiging in pdf

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter