blog | werkgroep caraïbische letteren

Lezing Philomena Essed: ‘Everyday Racism and the Future of the Academy’

Op donderdag 16 juni 2016 zal Prof. dr. Philomena Essed van de Antioch University het volgende (Engelstalige) Maagdenhuis debat verzorgen, getiteld: Everyday Racism and the Future of the Academy. What does it mean for the academy to be a diverse and decolonial place of work and learning?

Philomena Essed

Philomena Essed. Foto © Hellen J. Gill

 

In haar lezing zal Prof. Essed ingaan op alledaags racisme in de Nederlandse samenleving en de rol van de universiteit. In het eerste deel van de lezing zal ze alledaags racisme toelichten. Wat is het? En hoe krijgt het vorm? In het tweede deel verkennen we welke rol de universiteit zou moeten spelen in het bestrijden van dergelijke uitsluitingsmechanismen – zowel op de universiteit als in de maatschappij. Zou een meer democratische organisatiestructuur hierbij van nut kunnen zijn? In het laatste deel van het programma is er uitgebreid de mogelijkheid voor het publiek om vragen te stellen aan Prof. Essed en aan een panel van ervaringsdeskundigen, en om ervaringen uit te wisselen.

Programma
17.00-17.30 Inloop
17.30-18.30 Lezing ‘Everyday Racism and the Future of the Academy. What does it mean for the academy to be a diverse and decolonial place of work and of learning?’
18.30-19.30 Panelgesprek and Q&A

Locatie
Maagdenhuis, centrale hal, Spui 21, 1012 WX, Amsterdam

Registratie
Aanmelden voor deze lezing is mogelijk door een email te sturen naar uvadiversitycommission@gmail.com. De lezing is gratis.

Philomena Essed is professor Critical Race, Gender and Leadership Studies aan de Graduate School of Leadership and Change van Antioch University. Zij is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam (1990; cum laude) en heeft ook vele jaren lesgegeven aan deze universiteit. Naast de introductie van de termen alledaags racisme en gendered racism, heeft Essed een theorie over social and cultural cloning ontwikkeld. Ze heeft onder meer de boeken Everyday Racism (1990); Understanding Everyday Racism (1991); en Diversity: Gender, Color and Culture (1996) geschreven. Ook was zij co-editor van onder meer Race Critical Theories (2002); Refugees and the Transformation of Societies (2004); A Companion to Gender Studies (‘outstanding’ 2005 CHOICE award); Clones, Fakes and Posthumans: Cultures of Replication (2012) en Dutch Racism (2014). Haar huidige onderzoek focust zich op waardigheid en de ethiek van zorg om verandering te brengen, in het bijzonder in het hoger onderwijs. In 2011 is ze geridderd door koningin Beatrix.

 

Essed Dutch Racism

On Thursday 16 June 2016 Prof. dr. Philomena Essed of Antioch University will deliver the next Maagdenhuis-debate with the title

Everyday Racism and the Future of the Academy. What does it mean for the academy to be a diverse and decolonial place of work and learning?

In this lecture Prof. Essed will discuss everyday racism in Dutch society and the role of the university. In the first part of the lecture she will elaborate on everyday racism. What is it? And how does it manifest itself? The second part will be an exploration of the role the university can play in combatting such mechanisms of exclusion – at the university as well as in society at large. Will a more democratic organizational structure strengthen such efforts? In the final part there will be ample room for the audience to ask questions to Prof. Essed and to a panel of two experts, having first-hand experience, and to exchange experiences.

Program
17.00-17.30 Doors open
17.30-18.30 Lecture ‘Everyday Racism and the Future of the Academy. What does it mean for the academy to be a diverse and decolonial place of work and of learning?’
18.30-19.30 Panel discussion and Q&A

Location
Maagdenhuis, central hall, Spui 21, 1012 WX, Amsterdam

Registration
Please register by sending an email to uvadiversitycommission@gmail.com. The lecture is free of charge.

Philomena Essed is professor of Critical Race, Gender and Leadership Studies at Antioch University’s Graduate School of Leadership and Change. She holds a PhD from the University of Amsterdam (1990, cum laude) and has taught at that university for many years. Well known for introducing the concepts of everyday racism and gendered racism in the Netherlands and internationally, she also pioneered in developing theory on social and cultural cloning. Her books include Everyday Racism (1990); Understanding Everyday Racism (1991); and Diversity: Gender, Color and Culture (1996). Co-edited Volumes include: Race Critical Theories (2002); Refugees and the Transformation of Societies (2004); A Companion to Gender Studies (‘outstanding’ 2005 CHOICE award), Clones, Fakes and Posthumans: Cultures of Replication (2012) and Dutch Racism (2014). Her current focus is on dignity and ethics of care as experience and practice in leading change, in particular in Higher Education. In 2011 former Queen Beatrix of the Netherlands honored her work with a Knighthood.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter