blog | werkgroep caraïbische letteren

Lezing over onderzoek naar arbeid en migratie aan de hand van Surinaamse bevolkingsregisters

De studierichting geschiedenis van de Faculteit Humaniora organiseert in samenwerking met het Nationaal Archief Suriname (NAS) een lezing op maandag 4 maart  door dr Coen van Galen over onderzoek naar arbeid en migratie op basis van de bevolkingsregisters. Titel van de lezing: De Surinaamse bevolkingsregisters en onderzoek naar arbeid en migratie.

Coen van Galen

In de lezing zal dr. Coen van Galen ingaan op de mogelijkheden die de bevolkingsregisters bieden voor onderzoek naar arbeid en migratie. Suriname heeft één van de oudste systemen van bevolkingsregistratie in Zuid-Amerika. Vanaf ongeveer 1828 hield de Surinaamse overheid bij wie er in Suriname werd geboren, trouwde en overleed. Over mensen die als contractarbeider naar Suriname kwamen is zelfs vaak nog veel meer informatie vastgelegd.
Dit spoor van informatie over vrijwel ieder persoon die in Suriname leefde is een belangrijke bron voor onderzoek. De Surinaams-

 

Inleider: dr. Coen van Galen, Radboud Universiteit, Nijmegen
Datum en tijd: maandag 4 maart om 19.30 uur
Plaats: Nationaal Archief Suriname, J. Lachmonstraat 174, Paramaribo

De Universiteit van Suriname en de Radboud Universiteit werken samen aan een meerjarenproject waarin aan de hand van bevolkingsbestanden (registers,volkstellingen) maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving zullen worden bestudeerd. Dit gebeurt op basis van databases van slaven, immigrantengroepen, volkstellingen en bevolkingsregisters. Deze databestanden kunnen door het groter publiek ook gebruikt worden voor onder andere genealogische doeleinden of om familiegeschiedenissen te reconstrueren.

Coen van Galen (1971) is economisch-historicus en werkt bij de vakgroep Historische Demografie en Familiegeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Samen met Maurits Hassankhan (Anton de Kom Universiteit van Suriname) maakte hij de database met slavenregisters en nam hij het initiatief om de Historische Databank van Suriname te starten. E-mail: c.vangalen@let.ru.nl , mauritshassan@gmail.com

Nederlandse Stichting Historische Database Suriname (HDS) is opgericht om deze informatie online beschikbaar te maken voor onderzoekers.

De lezing is van belang voor een breed publiek, maar ook voor studenten en docenten van de universiteit en het IOL

Jerry Egger – Richtingscoördinator geschiedenis
Rita Tjien Fooh – Nationale Archivaris

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter