blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Lezing over Mr. Dr. Moises Frumencio Da Costa Gomez

De Dutch Caribbean Book Club organiseert op zaterdag 2 april om 14.00 een lezing over Mr. Dr. Moises Frumencio Da Costa Gomez, de eerste premier van de voormalige Nederlandse Antillen. Da Costa Gomez was ook oprichter van de De Nationale Volkspartij (NVP) of Partido Nashonal di Pueblo (PNP), de op één na oudste nog bestaande politieke partij van Curaçao. Key-note spreker op deze middag is drs. R.D. Eugène Boeldak MBA.

 

dr_moises_frumencio

Moises da Costa Gomez keerde vanuit Nederland midden jaren ’30 terug naar zijn geboorteland. Deze briljante student sloot zijn rechtenstudie af met een proefschrift waarin hij scherpe kritiek uitte op de koloniale macht in de Antillen. Terug op Curaçao stortte hij zich met hart en ziel in de politieke strijd. Het einddoel van Da Costa Gomez was de materiële vooruitgang van de zes Antilliaanse eilanden en geestelijke verheffing van het arme deel van het volk van Curaçao.

Dòktor, zoals hij in de volksmond genoemd werd, was een charismatische leider die zich even goed thuis voelde bij het volk in de kunuku als in de meer geprivilegieerde delen van de bevolking. Da Costa Gomez droeg in belangrijke mate bij aan de redactie van het Statuut van 1954, dat de autonomie voor de Nederlandse Antillen realiseerde.

Drs. R.D. Eugène Boeldak MBA schreef een inspirerend boek over deze bijzondere man. Het boek is een bijdrage tot de bewustmaking van toekomstige generaties van onze politieke geschiedenis en van de belangrijke rol die Mr. Dr. Moises Frumencio da Costa Gomez daarin heeft gespeeld.

Wilt u aanwezig zijn bij deze interessante lezing? Meld u zich dan snel aan!

Informatie & Aanmelden
Datum: 2 april 2016 van 14.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Locatie: Theater De Vaillant, Hobbemastraat 120, Den Haag
Aanmelden: overmaking van € 7,50 op nummer NL37 INGB0004131845 t.n.v. M.V. Lacroes-Felesita, o.v.v. ‘lezing 2 april 2016’.

We hopen u op 2 april te mogen begroeten in Theater De Vaillant Den Haag.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter