blog | werkgroep caraïbische letteren

Lezing Ellen Neslo bij VOS

Op vrijdag 16 februari geeft Ellen Neslo een lezing bij de Vereniging Ons Suriname. Drukke dag want op hetzelfde moment geeft Stephan Sanders ook de vijfde Cola Debrotlezing vijfhonderd meter verderop. Moeilijke keuze.

ninsee lezing
Mevr. dr.mr. ELLEN NESLO houdt op vrijdag 16 februari de eerste NiNsee lezing in 2018.
Ellen Neslo zal het hebben over dresmama’s, praktizijns, vettewariers, chirurgijns, timmermannen, broodbaksters en onderwijzers.
Haar proefschrift had als titel: EEN ONGEKENDE ELITE
De opkomst van een gekleurde elite in koloniaal Suriname 1800-1863.In de laatste periode van de slavernij (1800-1863) wordt in veel testamenten van vrije personen in Paramaribo vermeld dat zij één of meerdere slaven “De Schat des Vrijdoms”, de vrijheid, schonken.
Veelal kregen deze slaven naast hun vrijheid ook een geldbedrag mee om in hun eerste levensbehoefte als vrij persoon te voorzien. En soms ontvingen de kinderen van deze vrijgemaakte personen een geldbedrag voor hun scholing.Merkwaardig genoeg werd in Europese literatuur uit de negentiende eeuw beweerd dat slaven geen hang of kennis naar vrijheid hadden. Bovendien waren ze te lui en niet in staat om voor zichzelf te zorgen. We komen echter in verschillende archieven tegen dat veel vrijgemaakte personen in Paramaribo het als een plicht zagen om hun familieleden, die nog in slavernij verkeerden, vrij te kopen.
Uit de archieven bleek ook dat verreweg de meeste ambachtslieden in Paramaribo in de slavenstand leefden of wortels in de slavernij hadden.

Wat kunnen we nu van deze personen leren?

Ellen Neslo (1959) is geboren in Paramaribo en studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1999 werkt ze bij de universiteit. Ze was lange tijd bestuurssecretaris. Sinds 2014 is ze hoofd van de universitaire dienst die internationale medewerkers begeleidt.
Op 25 november 2016 promoveerde zij bij de Universiteit Utrecht.

DATUM: Vrijdag 16 febr. 2018
INLOOP: vanaf 18.30 uur
TIJD: 19.30 – 21.30 uur
LOCATIE:
Vereniging Ons Suriname
Zeeburgerdijk 19-A
1093 SK Amsterdam Oost
Te bereiken met o.v. tram 14 (stopt voor de deur), tram 10 (halte Hoogte Kadijk) en bus 22 vanaf Adam C.S.***Gratis entree***

********************************

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter