blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Lezing door minister-president, Evelyn Wever-Croes van Aruba

Het bestuur van het Genootschap Nederland-Aruba (GNA) heeft het genoegen u uit te nodigen voor een lezing door de minister-president van Aruba, mevrouw mr. Evelyn Wever-Croes,‘Hoe Aruba de uitdagingen zélf en met daadkracht aanpakt’. Zij zal daarbij ingaan op enkele actuele ontwikkelingen.

Evelyn Wever-Croes

 

Datum: Donderdag 31 mei 2018
Plaats: Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
Adres: Lange Poten 10, Den Haag, tel. 070-346 94 40. (Nieuwspoort is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De dichtstbijzijnde parkeergarage is aan het Plein.)

16.00 – 16.30 uur: Ontvangst
16.30 – 16.35 uur: Opening en welkom door de voorzitter
16.35 – 17.30 uur: Lezing door minister-president Wever-Croes, inclusief discussie
17.30 – 17.40 uur: Einde en slotwoord door de voorzitter
17.40 – 18.30 uur: Drankje en sluiting
Entree is gratis. Introducé(e)s zijn hartelijk welkom.
Wij verzoeken u vriendelijk om vóór 29 mei 2018 per mail of telefonisch via de heer Alwin Toppenberg te laten weten of u de bijeenkomst zult bijwonen en wie u als introducé(e) meeneemt.
Mail: alwin@toppenberg.homeip.net Telefoon: 015- 261 02 40 of 06-22 18 76 89.
Wij verheugen ons op uw komst en vertrouwen op een succesvolle bijeenkomst.

on 23.05.2018 at 10:12
Tags: / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter