blog | werkgroep caraïbische letteren

Lezing “De zoektocht naar de eigen identiteit van de Surinaamse literatuur”

De Henri Frans de Ziel Stichting nodigt belangstellenden uit voor een lezing door Drs. Ismene Krishnadath: “De zoektocht naar de eigen identiteit van de Surinaamse literatuur”.

Foto © Michiel van Kempen

 

Het proces voor de realisering van staatkundige onafhankelijkheid werd op 25 november 1975 voltooid. Ons land werd op 1 december 1975 toegelaten tot de Verenigde Naties als 144ste lid, in de rij van soevereine staten met de ambitie haar eigen ontwikkelingskoers te bepalen en daar richting aan te geven. In dat streven is in de afgelopen 42 jaar overwegend de nadruk gelegd op de economische ontwikkeling, die zich doet kenmerken door grote buitenlandse invloed en financiële betrokkenheid.  Bij de realisering van de onafhankelijkheid was er nog geen sprake van een breed gedragen nationaal cultureel besef. Er was onder de grote bevolkingsgroepen veel argwaan en vrees voor etnische cultuurdominantie van de ander en verlies van de eigen identiteit. Doordat de meeste politiek-bestuurlijke aandacht uitging naar de economische ontwikkeling, bleef de aandacht voor de culturele ontwikkeling vanuit een Surinaamse perspectief achter. De invloed van Nederland op het Surinaamse onderwijs bleef groot en daarmee ook de gedachtevorming, productie en distributie van Nederlandse literatuur. Het Nederlands en daarmee de invloed van Nederland op onze intellectuele- en wereldbeeldvorming is sinds de onafhankelijkheid daardoor niet wezenlijk veranderd.

 

Ismene Krishnadath

Drs. Ismene Krishnadath is als pedagogiekdocent jaren verbonden geweest aan verschillende leerkrachtenopleidingen. Vanuit door haar zelf ontwikkelde literaire concepten produceert zij literatuur gericht op het moreel denken en handelen en de redeneervaardigheid. In 1989 startte zij een uitgeverij: Publishing Services Suriname, die vooral gericht is op kinder- en jeugdliteratuur. Krishnadath ontving de Staatsprijs voor Jeugdliteratuur over de periode 1989-1991 en is laureaat van de Henri Frans de Ziel Cultuurprijs, toegekend in 2011, voor haar uitzonderlijk inzet op literair gebied.

Datum: Vrijdag 27 oktober 2017, 19.00 uur
Programma;
19.00- 19.30 uur – Ontvangst
19.30- 19.35 uur – Welkomstwoord door de Voorzitter van de HF. De Ziel Stichting, J. Roozer

19.35- 19.40 uur – Enkele kanttekeningen bij Kolonisatie en dekolonisatie door Hans Breeveld | Politicoloog

19.40- 20.25 uur – Inleiding door Ismene Krishnadath| Pedagoog en Schrijfster
20.25- 21.00 uur – Discussie
21.00 uur – Einde van de lezing

Locatie
De lezing wordt gehouden in Tori Oso aan de Fred Derbystraat.
Aanmelding| nazit:
Voor het bijwonen van de lezing hoeft u zich niet vooraf te registreren, wel vragen wij u om voor een vlot verloop van het programma op tijd aanwezig te zijn. Voor nadere informatie kunt u bellen naar 476965.
Wij verheugen ons op uw komst en vertrouwen op een succesvolle lezing.
Met hartelijke groet.
Namens het bestuur van de H.F. de Ziel Stichting,
Johan Roozer
Voozitter

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter