blog | werkgroep caraïbische letteren

Lezing: De kracht van de weggelopen tot slaaf gemaakte Afrikanen: de marrons

Met in het vooruitzicht 1 juli 2023, dan is het precies 160 jaar (na afschaffing 1863 moesten de tot slaaf gemaakten nog 10 jaar zonder loon doorwerken) geleden dat de slavernij in Nederland en zijn koloniën werd afgeschaft, de Gemeente Haarlem heeft in dit verband de verantwoordelijkheid meer bekendheid en bewustwording onder haar burgers hierover te geven. Stichting Ma Jong is bereid hier aan mee te werken en organiseert een symposium over de Trans Atlantische slavernij in de Gemeente Haarlem. Onze bijdrage is tevens gezamenlijk zoeken naar wegen tot duurzame verzoening.

PROGRAMMA
Inleiding: Lezing door Frank Dragtenstein: de kracht van de Marrons
Expositie: Voorwerpen uit de Slaventijd
Demonstratie cultuur, dans en muziek uit de slavenperiode
Marron spiritualiteit

SYMPOSIUM
Frank Dragtenstein zal de lezing verzorgen aangaande “de kracht van de weggelopen tot slaaf gemaakte Afrikanen”. Frank is historicus en Surinamist. Hij studeerde Geschiedenis van de Overzeese Expansie/Koloniale Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Universiteit van Utrecht. Hij was tevens werkzaam als onderzoeker bij het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden. Dragtenstein is gespecialiseerd in de geschiedenis van de Surinaamse slavernij, de Marronage en geschiedenis van de Afrikanen in de diaspora. Schrijver van het onderzoek boek Van Elmina (slavenfort Ghana) naar Paramaribo.

Stichting Ma Jong 
Stichting Ma Jong (website) heeft als doel het integreren en participeren in de Haarlemse samenleving. Dit doet zij om samen met diverse andere organisaties diverse bijeenkomsten te organiseren op het gebied van emancipatie, educatie, cultuur en erfgoed.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter