blog | werkgroep caraïbische letteren

Lezing Black History

Op donderdag 13 juni 2019 zal de heer Armand Zunder de eerste van enkele presentaties verzorgen in het Naks-Centrum, Paramaribo. De eerste presentatie is Black History; Africa is the Future, The Future is Africa.

Zunder is directeur van het Kennisinstituut voor Onderzoek naar Genocide en Reparaties. Dit instituut is bij Presidentieel Besluit van 16 augustus 2013 samen met de Nationale Reparatie Commissie Suriname door de President van Suriname ingesteld. De lezing is één van de resultaten van het onderzoekswerk dat het Kennisinstituut de afgelopen jaren heeft gedaan naar de handel en wandel van de voorouders van de Afrikanen, die zich vanaf het jaar 1650 gedwongen in Suriname hebben gevestigd.

In de lezing zal Zunder ingaan op de geschiedenis van de voorouders, die al rond het jaar 3150 voor de geboorte van Christus in Sudan en in Egypte tot grote bloei is gebracht. In die periode tot en met het jaar 711 voor Christus waren de Afrikanen de meesters op het gebied van wetenschap, technologie en de toepassingen daarvan. Hij zal ook ingaan op de Moren, die vanuit Noord Afrika in de periode 711-1492 beschaving aan de toenmalige Eurpeanen hebben gebracht en gedurende die periode heer- en meester in Europa waren.
Hij zal zijn presentatie onderbouwen met de presentatie van wetenschappelijk werk van uiteenlopende zwarte en witte auteurs die de geschiedenis van de voorouders van de Afrikaanse Surinamers hebben bestudeerd en nog bestuderen.
In het tweede deel van zijn presentatie zal hij de sterke en de zwakke punten van het Afrikaanse contitent uit de doeken doen en wijzen op de talrijke indicaties die er op wijzen dat het Afrikaanse contitent, dat rond 2050 rond de 1.5 miljard inwoners zal tellen het continent van de toekomst zal zijn.

Armand Zunder is van huis uit econoom en onderzoeker. Hij is de oprichter van het verzekeringsbedrijf Self-Reliance N.V. en was tevens de eerste Directeur van dat bedrijf. Hij heeft onder meer als Senior Economist gewerk op de Afdeling Geld- en Kapitaalmarkt van de Nederlandsche Bank in Amsterdam en is gedurende ruim 25 jaar onafhankelijk management consultant geweest. In die periode heeft hij in 7 verschillende landen projecten uitgevoerd. Hij is nu voorzitter van de Progessieve Werknemers Organisatie, PWO en draagt sedert het jaar 2004 waar mogelijk zijn opgebouwde kennis over aan derden, vooral aan jongeren

on 06.06.2019 at 12:53
Tags: / / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter