blog | werkgroep caraïbische letteren

Levensloop van een bijzonder mens

Kees de Kievid bespreekt de jongste roman van Diana Tjin, De catalograaf.

[…]

Diana heeft, evenals van haar vorige boeken, er een schijnbaar eenvoudig verhaal van gemaakt. Duidelijk herkenbaar zijn de thema’s discriminatie en het zoeken naar eigen identiteit erin terug te vinden. Bij nauwkeurig, aandachtig lezen blijkt er echter veel meer in het verhaal te zitten dan aan de oppervlakte is te merken. De gelaagdheid van De catalograaf blijkt pas na een diepgaandere analyse. Er is sprake van drie verschillende lagen in de observaties. De eerste is natuurlijk hoe de alleswetende verteller de familie van Edgar, en hemzelf in het bijzonder observeert. Dat is de oppervlakkige laag. Daarnaast (eigenlijk er tussendoor) observeert Edgar zichzelf. In zijn overpeinzingen overweegt hij goed en kwaad en vele andere zaken. Hij vraagt zich af of zijn beslissingen de juiste zijn geweest en hoe hij zaken beter had kunnen aanpakken. Een enkele keer ‘pept hij zichzelf ‘op’.

De derde observatie, de meest diepliggende, is die van de auteur op zichzelf. De alleswetende verteller observeert als het ware de auteur. We kunnen die twee dus niet gelijkstellen. Ook Diana’s familie is uit Suriname afkomstig en zij heeft Chinees bloed. Toch kun je niet van autobiografische elementen spreken. De auteur projecteert allerlei zaken waar ze zelf iets van weet of die ze zelf heeft meegemaakt op de volstrekt unieke persoonlijkheid van Edgar. Bij dit alles hanteert Diana een prettige boeiende stijl die het vergemakkelijkt met de personages mee te leven.

Lees hier de hele bespreking op boekenbijlage.nl, 24 juni 2020

on 29.07.2020 at 9:49
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter