blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Leven volgens het hindoeïsme, de islam en het christendom

door Joop Vernooij

De pandit van de Sanatan Dharm in Den Haag, Aneroedh Gangaram Panday heeft een boekje gepubliceerd over drie belangrijke religies. Hij is als pandit betrokken bij de mensen van Den Haag, maar zijn verhaal geldt natuurlijk ook voor de mensen van Suriname. Het is altijd goed ervaringen aan weerszijden van de oceaan uit te wisselen en publiekelijk te maken.

De uitgave is niet groot, in totaal 84 bladzijden. De eerste 45 bladzijden zijn in het Nederlands geschreven en de rest is een vertaling in het Engels. Het boekje heeft een cover met een foto van de auteur (maar er staat Anerodh!). Het boekje is de 27e uitgave van Gangaram Panday, hij schreef onder andere over de vele aspecten van zijn hindoeïsme, over bhajans, de veda’s, zijn gedichten, sangeet mala; deskundig en betrokken.
De bedoeling van de publicatie is om mensen kennis te laten nemen van de drie religies: het hindoeïsme, de islam en het christendom. Gezien de bescheiden omvang van het boekje behandelt hij ze in vogelvlucht, de aller-allervoornaamste aspecten van die religies. Kort, met voorbijgaan aan het uitgebreide geheel van die drie religies. Ik zal de kopjes nagaan om een beeld te geven van de inhoud.

 

Wat het hindoeïsme betreft zijn aan de orde: dharma, karma, sanskriet, kastenstelsel, kasten in India, kasten elders, brahmaan, kshattriya, vaishya, shudra, ishtadeva, misverstanden bij buitenstaanders, reïncarnatie, het leven na de dood volgens het hindoeïsme, reïncarnatie in hindoeïsme en boeddhisme, en tenslotte Westerse esoterische groepen. Dat is natuurlijk niet het hele verhaal over die religie, maar voor een beginneling en leerling een eerste introductie. Zijn tekst is niet revolutionair en wild, maar een rustige uitleg van diverse aspecten. Hij behandelt niet de ceremonies, de feesten en de historie. Niettemin geeft hij een nuttige korte introductie.

Wat de islam betreft, beperkt hij zich tot een korte inleiding over God (Allah), de levenskwesties volgens de Koran, de rechten van een vrouw, seks en huwelijk, samen leven volgens de islam en hij gaat in op de vraag: wat is volgens de islam de zin van het leven?, het leven na de dood volgens de islam en tenslotte over het hiernamaals. Dus ook hier weer heel kort en niet over de vieringen, jaarlijkse feestdagen, de geschiedenis.
Wat het christendom aangaat stelt hij de vraag wat de zin van het leven? De tien geboden (vrij verwoord). Wat gebeurt er na de dood? Wat is de hel? Zal de hel eeuwig bestaan? Staat de dag van onze dood vast? Heeft de bijbel niet over ‘een tijd om te sterven’? Het leven kan verlengd worden en tenslotte: een jaar lang volgens de bijbelse regels voor vrouwen. Gangaram Panday behandelt niet de grote verschillen tussen christelijke kerken, de sacramenten, de geschriften, de apostolische successie.

Hij heeft een slotwoord en wat hij noemt categorie van begrippen in de volgorde van het alfabet, zoals bijvoorbeeld d=dualisme (filosofie van de geest), k=kenobject, kritisch denken en l=lichaam-geestprobleem, logos. De auteur is vooral geïnteresseerd in de vraag hoe je moet leven, wat je van leven terecht brengt.
De publicatie van GangaramPanday is een soort catechismus, een uitnodiging eens na te denken over de vragen van het leven. Hij is niet zo bezig met de geïnstitutionaliseerde aspecten van de religies, zoals de historie, de gezagsverhoudingen, de opdelingen, de traditie. Als een eerste introductie in de dialoog van de godsdiensten is deze uitgave te gebruiken. De auteur raakt daarmee een onderwerp aan dat hoogst actueel is. Over het algemeen staat Suriname bekend vanwege de religieuze verdraagzaamheid. Maar wat doen de mensen er verder mee? Hoe dragen de religies bij aan een gezonde politiek, aan een betrouwbare en onwankelbare samenleving? In hoeverre zijn de mensen wel religieus maar hebben ze meerdere religieuze systemen. De discussie over de waarde van religie in de samenleving is hoogst belangrijk evenals het recht op godsdienstvrijheid binnen de religies. Deze publicatie is hopelijk een eerste aanzet voor mensen voor wie uitwisseling rond religie van belang is. De gebruikte titel door Gangaram Panday rammelt taalkundig: daarom heb ik maar een eigen titel gebruikt in mijn titel. Sorry. Deze publicatie is hopelijk een eerste aanzet voor mensen voor wie uitwisseling rond religie van belang is.

Aneroedh Gangaram Panday: Leven volgens de Hindoe Islam en Christen. Den Haag. 84 p. (2014). In eigen beheer.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter