blog | werkgroep caraïbische letteren

Leven tussen de wieg en het graf in

Van mr.dr. Monique Veira is onlangs verschenen een studie over het Surinaams familierecht: Leven tussen de wieg en het graf in.

9200000060895352

In deze derde publicatie van de schrijver worden juridische aandachtspunten in het Surinaams familierecht aan de orde gesteld. Het betreft in deze aan de tijd aangepaste publicaties die tussen 2010 en 2015 in verschillende uitgaven van het oudste Surinaams juridisch tijdschrift, het Surinaams Juristenblad, verschenen. De onderwerpen lijken op het eerste oog nogal uiteenlopend, maar zijn stuk voor stuk wezenlijke – uit het leven gegrepen – zowel juridisch als maatschappelijk interessante kwesties die nader onderzoek rechtvaardigen.
Uit de drie gepubliceerde werken, kan opgemaakt worden dat Monique Veira een diepgang en helderheid van begrip van de samenleving in relatie tot wet en regelgeving in de Surinaamse context demonstreert. De subtiele manier waarop zij redelijkheid en billijkheid binnen het rechtsbestel door bespreking inhoud geeft, indiceert haar cognitieve en gevoelsmatige diepe beleving van rechtvaardigheid.
“Dit boek ademt de intentie uit zowel leek als ingewijde naar een ander begrips- en belevingsniveau te willen brengen.”, zegt Ir. Dennis C. Wip op de flap van het boek.
Monique Veira promoveerde in 2006 aan de Universiteit van Amsterdam en bracht het proefschrift getiteld: De langstlevende echtgenoot. Een vergelijking van de positie van de langstlevende echtgenoot in het Marron-erfrecht met de positie van de langstlevende echtgenoot in het Caraïbisch en het Surinaams erfrecht als boek uit. In 2009 publiceerde zij haar tweede boek: Onderweg naar een nieuw Burgerlijk Wetboek. Verzamelde artikelen over het Surinaamse familierecht 1997 -2008.

Monique Veira, Leven tussen de wieg en het graf in.
Uitgever: Wolf Productions
Nederlands 118 pagina’s Wolf Productions
Monique Veira
ISBN 109462403198
ISBN 139789462403192

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter