blog | werkgroep caraïbische letteren

Lerarentekort zwarte scholen nijpend

Scholen waar meer dan driekwart van de leerlingen een niet-westerse migratieachtergrond heeft, hebben vijf keer zoveel last van het lerarentekort als scholen waar minder dan een kwart van de leerlingen een niet-westerse migratieachtergrond heeft. Dat is een van de conclusies uit het rapport De Staat van het Onderwijs.

Curacao - Dijkstra's uitgeverij Zeist - schaal 1 : 55.000 / foto Aart G. Broek

Curacao – Dijkstra’s uitgeverij Zeist – schaal 1 : 55.000 / foto Aart G. Broek

De onderwijsinspectie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, omdat sommige leerlingen hierdoor minder goed onderwijs dan andere leerlingen kunnen krijgen. Er zou meer aandacht moeten komen om tekorten op deze scholen tegen te gaan.

Lees hier verder op de NOS-website, 10 april 2019.

on 10.04.2019 at 9:38
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter