blog | werkgroep caraïbische letteren

Leprozerie Majella krijgt in 1909 een geschenk van Wilhelmina

door Eric Kastelein

Gouverneur Dirk Fock en zijn echtgenote mevrouw D. Fock-Doffegnies bezoeken op zaterdagochtend 17 april 1909 de Stichting Gerardus Majella, de leprozerie aan de Van Sommelsdijcksekreek in Paramaribo. Als de zestig melaatsen zich op het middenterrein hebben verzameld, onthult mevrouw Fock een albastgipsen borstbeeld van Wilhelmina. Een geschenk van de vorstin, voor 520 gulden gemaakt door firma Grisanti in Amsterdam.

Ansichtkaart uit 1920

De stichting sluit, na ruim 1300 melaatsen te hebben verzorgd, in 1964 de deuren. En het borstbeeld? Dat is bewaard gebleven, het bevindt zich in het depot van het Surinaams Museum.

Borstbeeld van Wilhelmina, op de grond en tussen stellingkasten

Het volledige verhaal over Majella staat in ‘Oog in oog met Paramaribo. Verhalen over het herinneringserfgoed’ dat eind april bij LM Publishers verschijnt.

Het depot van het Surinaams Museum, Zorg en Hoop, Paramaribo

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter