blog | werkgroep caraïbische letteren

Leo Balai houdt vijfde Rudolf van Lier-lezing

“Over de verwerking van het slavernijverleden”

De Werkgroep Caraïbische Letteren nodigt u uit voor het bijwonen van de tweejaarlijkse Rudolf van Lier Lezing. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 10 juni 2016 in het Lipsiusgebouw van de Universiteit Leiden.

Leo Balai

Dr Leo Balai. Foto © Michiel van Kempen

Programma
19.30 uur Welkomstwoord door de voorzitter van de werkgroep, Peter Meel
19.40 uur Rudolf van Lier Lezing, getiteld Roots en Reparations. Over de verwerking van het slavernijverleden uitgesproken door Leo Balai
20.30 uur Reactie door referent John Schuster (Vrije Universiteit Amsterdam)
20.45 uur Discussie met de zaal
21.30 uur Sluiting

Het programma begint om 19.30 uur precies.

De tweejaarlijkse Rudolf van Lier Lezing wordt georganiseerd door de Werkgroep Caraïbische Letteren. R.A.J. van Lier was van 1949 tot 1980 buitengewoon hoogleraar in de sociologie en cultuurkunde van Suriname, de Nederlandse Antillen en het Caraïbisch gebied aan de (Rijks)Universiteit Leiden.

Leo Balai is historicus en deskundige op het gebied van slavernij en slavenhandel. Hij promoveerde in 2011 aan de Universiteit van Amsterdam op De geschiedenis van het slavenschip Leusden. Dit schip verging op 1 januari 1738 aan de monding van de Marowijnerivier in Suriname. Hierbij werden 664 Afrikaanse gevangenen om het leven gebracht. Deze studie is ook als e-book verkrijgbaar bij Amazon onder de titel Slave Ship Leusden. A story of Mutiny, Shipwreck and Murder. In 2013 publiceerde Balai Geschiedenis van de Amsterdamse slavenhandel.

Indien u de lezing wenst bij te wonen, kunt u zich tot 6 juni 2016 aanmelden via deze link. U kunt maximaal twee mensen aanmelden. Vragen kunt u aan ons richten via: vanlierlezing@hum.leidenuniv.nl.

Locatie
De lezing zal plaatsvinden in het Lipsiusgebouw van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, zaal 019 (begane grond), Cleveringaplaats 1 te Leiden. Routeinformatie vindt u hier.

Wij hopen u op 10 juni te mogen begroeten!

Met vriendelijke groeten,

Peter Meel
Voorzitter Werkgroep Caraïbische Letteren

 

 

logo_CL2

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter