blog | werkgroep caraïbische letteren

Langzaamaan viert Nederland nu Keti Koti

Maandag wordt de afschaffing van de slavernij herdacht, 156 jaar na dato. Nederland mist een breed gedragen herinneringscultuur, zeggen kenners.

door Evy van der Sanden

Op 3 oktober 1862 heeft de Nederlandse gouverneur Reinhart van Lansberge in Paramaribo, een belangrijke boodschap ‘aan de Slavenbevolking in de Kolonie Suriname’. ‘Het heeft Zijne Majesteit Onzen geëerbiedigden Koning behaagd den dag te bepalen, waarop de slavernij in de kolonie Suriname voor altijd afgeschaft zal zijn. Op den 1n Julij 1863 zijt Gij vrij!’ Met deze proclamatie kwam formeel een einde aan honderden jaren slavernij.

Op 1 juli 1963 vieren Surinamers in Amsterdam de afschaffing van de slavernij, precies honderd jaar eerder. Foto Collectie IISG

Maandag wordt het slavernijverleden op elf plekken in Nederland herdacht. Amsterdam maakte bekend excuses te willen maken. Maar tot de Surinaamse onafhankelijkheid was voor dit verleden amper aandacht. Alleen een clubje Surinamers vierde in 1963 honderd jaar afschaffing van de slavernij in Amsterdam, met spandoeken waarop teksten stonden als ‘Ketie Kotie fri moe de’ (verbroken ketenen, vrijheid moet er zijn.)

Die groep, met een voorhoede van vijftien man, was te klein om op grote schaal aandacht te krijgen, zegt directeur van het Nationaal Instituut Nederland slavernijverleden en erfenis (NiNsee) Urwin Vyent. Bovendien waren politici in Den Haag vlak voor de Surinaamse onafhankelijkheid bang dat aandacht voor het verleden zou zorgen voor een veeleisender Suriname.

 

Lees hier verder in NRC, 28 juni 2019

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter