blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Lachmon en de verbroederingspolitiek in Suriname

door Benjamin S. Mitrasingh

Het boek van Evert Gonesh over de Verbroederingspolitiek in Suriname is een zwaarwichtig politiek historisch werk, met een veelheid aan noten en bronnen. Na het standaardwerk van Jules Sedney De toekomst van ons verleden (mei 2010), is dit boek van Evert G. Gonesh (voorheen Evert Azimullah) ook voor elke politicus in Suriname een ‘must’. En niet zomaar een ‘must’ maar een boek dat we intensief moeten lezen, omdat het lezen van dit soort boeken elke politicus in Suriname ten goede zal komen.

 

 

Gonesh Lachmon
Wie het boek van Sedney kent, zal dit boek van Gonesh ook hogelijk waarderen. Sedney en Gonesh maken een eind aan elk politiek geleuter in Suriname. Beide onderzoekers verdienen daarom een eredoctoraat in de politieke wetenschappen van onze Anton de Kom Universiteit, net als André Loor (Cultuur) en Eddie Jharap (Staatsolie). Die hebben hun sporen ook dik verdiend.

Gonesh heeft zijn publicatie eerst laten lezen door de professoren Ruben Gowricharan en Susan Legêne. Bewoners van Commewijne kennen de naam van Susan maar al te goed, omdat die naam verbonden is aan het Hindostaanse kinderhuis Sukh Daan op Alkmaar. Daar zijn de twee professoren Mitrasingh en Parabirsing of hun ouders, ook van afkomstig. En voor Commewijne is dat niet niks; twee Hindostaanse professoren (staatsrecht en farmacie) van een kinderhuis op Alkmaar! Wie een boottocht over de Commewijnerivier maakt met de boot Merodia van Cynthia MacLeod, krijgt deze twee namen ook te horen. Dit respect voor onze landgenoten, wordt ook nadrukkelijk vermeld in de Commewijne Lesbrief van de Stichting Cultuureducatie. De lesbrief is samen met de Onderwijsinspectie voor het basisonderwijs op Nieuw Amsterdam samengesteld.

In de lesbrief worden ook de namen genoemd van twee grote zonen van Commewijne, Dilip Sardjoe van Rudisa en Armand van Alen van Vabi. Volgens parlementariërs Shailendra Girjasing moet het district Commewijne meer aandacht schenken aan de grote kinderen van het district in het district zelf. De naam van het genie Jan Ernst Matzeliger (H.H.Monkou, 2001), geboren in 1852 op de plantage Twijfelachtig aan de Cotticarivier en uitvinder van de schoenstikmachine, komt helaas nog nergens voor in Commewijne, wel in Paramaribo Noord! Dat doet Gonesh wel in zijn boek over de verbroederingspolitiek van Jagernath Lacmon. Alle grote politici vanaf Clemens Biswamitre en Jnan Adhin tot George Hindori en onze president Desi Bouterse, krijgen een eervolle vermelding.

Daarmee heeft Gonesh zeker een eind gemaakt aan de aarzelingen en twijfels van politici van Hindostaanse komaf. Door enkele namen heel duidelijk in zijn boek te vermelden, met een moderne grafische bronvermelding, maakt Gonesh, populair gezegd, het licht aan in de donkere tunnel van onze politieke geschiedenis. Onze politici kunnen in hun debatten nu eens eindelijk ‘man en paard’ noemen. Nu kunnen we ook relateren aan dit boek en vooral de Cultuurwetenschappers kunnen nu zeggen wie wat heeft bedoeld ,met ‘eenheid in verscheidenheid’ , met ‘verbroedering’, en met ‘natievorming’.

Tenslotte kunnen we onze huidige president nu ook vragen stellen over zijn vorige Regeringsverklaring 2010-2015 en wat hij op 1 oktober 2010 over etniciteit heeft gezegd in onze Nationale Assemblee. Gonesh vindt dat de etniciteit in onze politiek nog heden ten dage een zorg is. Daarover citeert hij de huidige president Bouterse…ʻer is niets waarbij alle groepen in even grote mate bij betrokken zijn of er enthousiast aan deelnemen…ʼ. Beleidsmakers van Cultuur zouden aan deze uitspraak van onze president aldoor extra aandacht moeten schenken, anders schrijft iemand over twintig jaar heus wel hoe de beleidsmakers van Cultuur tijdens de kabinetten van Bouterse maar zaten te slapen. Zeker ook wanneer in onze politiek de etniciteit weer de overhand zal krijgen. Het streven van Lachmon en Pengel met hun Verbroederingspolitiek zal dan helaas zeer ten spijt zijn geweest.

 

[van Starnieuws, 17 januari 2016]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter