blog | werkgroep caraïbische letteren

Lachen met wetenschapsclowns Essed en Wekker van het racismecircus

door Arthur van Amerongen

“We zullen de komende tijd nog veel gaan horen van Essed en Wekker en zal mij niet verbazen dat zij Sylvana Simons – het omhooggevallen kapstertje – binnenkort tot bijzonder hoogleraar diversiteit (Leerstoel DENK) zullen bombarderen.”

philomena-essed_hp

In De Volkskrant las ik een artikel dat begon met de zin: ‘antiracismewetenschappers Gloria Wekker en Philomena Essed, die Nederland waren ontvlucht, zijn herontdekt’. De schrijver, Hassan Bahara, stelt dat hedendaagse jeugdige antiracisten (Quincy) de terugkeer hebben ingeluid van Philomena Essed (60), een antiracismewetenschapper die in de jaren tachtig en negentig lof én hoon oogstte met het begrip alledaags racisme – een term voor het bewust en onbewust racisme waar donkere mensen dagelijks mee te maken hebben.

Lees het artikel op de website van HP/De Tijd, 21 oktober 2016.

Meindert Fennema reageert op  Van Amerongen met ‘De wonderbaarlijke verknoping van antiracisme, wetenschap en persoonlijke verrijking’ op de website van The Post Online, 22 oktober 2016.

4 comments to “Lachen met wetenschapsclowns Essed en Wekker van het racismecircus”

 • Kunt u mij eens uitleggen wat exact de bedoeling is om mensen te schofferen door denigrerende uitlatingen over hen te doen (“clowns”, “circus”, “omhooggevallen kapstertje”)? Dit soort bijdragen kan toch niemand ernstig nemen!… Bovendien wordt er hiermee wel degelijk bijgedragen tot het in stand houden en versterken van racisme. Vandaar ook mijn reactie. ik wil aan de auteur dezes duidelijk maken dat alvast ik dit niet wens te tolereren, en, naar ik aanneem, velen met mij!

 • @ Chris Coremans / Graag enige toelichting op 1] “dat ik alvast dit niet wenst te toleren”: wat voor consequenties zou je aan het ‘niet tolereren’ van een kritische beschouwing als die van Van Amerongen willen verbinden? En 2] het op de man/vrouw spelen in plaats van op de bal (argumentum ad hominem: wetenschapsclown Essed, fopwetenschapper Wekker, playboy Mullard, omhooggevallen kapstertje Simons, ) zou verwerpelijk kunnen zijn, maar waarom is het ‘racistisch’ of waarom zou het bijdragen aan ‘racisme’? En 3] het wetenschappelijk niveau van Esseds proefschrift – alsmede dat van haar promotor – is teleurstellend beperkt, hoe racistisch is het c.q. zou het kunnen zijn om het proefschrift en de doctor dan toch als van een volwaardig wetenschappelijk niveau te beschouwen?

 • Aan de heer Broek: goede morgen.
  In antwoord op uw vragen:
  1) Wat ik niet wens te tolereren zijn persbijdragen (zoals het artikel van Dhr. Van Amerongen) die bijdragen tot de instandhouding en/of versterking (in dit geval; én) van racisme. Heb ik het gehad over consequenties die ik hieraan wens te verbinden? Ik dacht het niet, m.i. is dit een overweging voor het betreffende persorgaan, in dit geval HP/De Tijd. Wat mijzelf betreft: ik wens dit niet te tolereren, punt.
  2) Het is de logica zelve dat vileine aanvallen op anti-racistische teksten bijdragen tot het in stand houden van racisme. Voor een definitie van racisme verwijs ik naar het werk van Essed (“Inzicht in alledaags racisme”).
  3) Dat u het wetenschappelijk niveau van haar werk betwijfelt, laat ik volledig voor uw rekening, maar ik stel wel vast dat u niet de minste moeite doet om dit te beargumenteren. Alvast zullen niet akkoord met u gaan, de verschillende universiteiten die haar werk hebben gehonoreerd en bekroond, waaronder instituten in Nederland, de VS en Zweden.
  Nog een fijne dag verder!

 • @Chris / 1] Dat je de betreffende beschouwing (persbijdrage) niet kunt ‘tolereren’ was duidelijk. Wanneer je iets niet ‘tolereert’ dan zul je daar meestal (altijd?) een handelen aan verbinden, vandaar mijn vraag. Anders, zo lijkt mij, kun je gewoon stellen dat je de mening van de ander niet onderschrijft of afwijst.
  2] De ‘logica zelve’ ontgaat mij volledig, vandaar mijn vraag. Het is niet vanzelfsprekend dat wanneer Essed een ‘wetenschapsclown’, Wekker een ‘fopwetenschapper’, Mulldard ‘een playboy’ en Simons ‘een omhooggevallen kapstertje’ worden genoemd er (per definitie) sprake is van racisme; ook niet wanneer dr. Essed dat stelt, dat dit wel zo is, omdat degene die die uitspraken doet ‘blank’ is.
  3] Het gegeven dat het proefschrift van Essed kon worden verdedigd, betekent niet dat het deugdelijk was; het werd – evenals de promotor – heftig gekritiseerd omdat het zo weinig wetenschappelijk verantwoord bleek; de promotor moest ook met de staart tussen de benen vertrekken (niet uitsluitend vanwege ‘fopwetenschap’). Van de handelseditie bleef ook geen spaan heel [hier vind je er op Caraibisch Uitzicht een bericht over: https://werkgroepcaraibischeletteren.nl/het-alledaagse-was-een-blinde-vlek/ ]. De twijfelachtige status voedde mijn vraag, die niet wordt weggenomen omdat dr. Essed door een bescheiden aanhang op handen wordt gedragen.

Your comment please...

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter