blog | werkgroep caraïbische letteren

Kromosoeto, Sandew Hira en € 850.000

Ginmardo Kromosoeto, de toenmalige paarse directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) verklaarde in april 2019 het project voor ‘herschrijving’ van de Surinaamse geschiedenis, van het net opgerichte Instituut voor de Dekolonisatie van Suriname (Dekosur) van Sandew Hira (Dew Baboeram), te sponsoren. Terwijl de directeur het sponsorbedrag niet aan de media wilde mede delen, verklapte een kennelijk overenthousiaste Hira dat het om een bedrag ging van ruim 850.000 euro in drie jaren.

Waarom schaarse publieke middelen op zo een royale wijze aan deze stichting van een Nederlandse staatsburger (notabene geen historicus) werden toegeschoven, bij het tegelijkertijd voorbij gaan aan de Surinaamse historici van de Anton de Kom Universiteit, zou snel duidelijk worden.


‘Politici in toga’
Volgens Hira was de oprichting van zijn stichting mede ingegeven door ‘de visies’ van Melvin Linscheer, veiligheidsbaas van Desi Bouterse, toenmalig president en hoofdverdachte in het decembermoorden strafproces, en Gillmore Hoefdraad, minister van Financiën.

Het was dan ook niet verwonderlijk dat Hira een van de eerste onderzoeksvragen voor Dekosur als volgt formuleerde: ‘Zijn de 8 decembermoorden gewoon moorden of politiek geweld?’ Deze misleidende tegenstelling van Hira moest verhullen dat de decembermoorden politieke moorden waren, misdrijven tegen de menselijkheid, internationale misdrijven, waarvoor nationaal en internationaal een vervolgingsplicht gold en geldt. Hira had, schaamteloos misbruik makend van zijn 8 december nabestaandenschap, samen met de hoofdverdachte een quasi-waarheidsvindingsproject ‘De Getuigenis van President Desi Bouterse ‘ – zonder hoor en wederhoor – als mediashow opgezet. Het doel was de publieke opinie middels de leugens en laster van de daders te mobiliseren tegen de onafhankelijke rechtsgang.

Straffeloosheid verkopen als waarheidsvinding! Voor Hira waren de rechters ‘politici in toga’s’. Hij riep de hoofdverdachte op zich terug te trekken uit het strafproces. Hij belasterde de slachtoffers en hun nabestaanden als verlengstukken van de CIA en het kolonialisme. Hij maakte op grove wijze misbruik van menselijk leed door tevergeefs te proberen de nabestaanden van de 8 december slachtoffers en die van de slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog tegen elkaar op te hitsen, nota bene wapperend met de vlag van ‘verzoening’. In deze geest, nu niet onder de vlag van waarheidsvinding en verzoening, maar met Dekosur onder het mom van historiografie, wilde Hira en zijn broodheren hun propagandaoorlog voor straffeloosheid en anti-rechtsstatelijkheid doorvoeren.

De 850.000 euro van Kromosoeto, voor de Hira stichting riekt dan ook naar machtsmisbruik, corruptie en bevorderen van straffeloosheid. Het is niet te rechtvaardigen dat de publieke bankmiddelen werden toegekend aan een partijpolitiek propagandaproject met als oogmerk straffeloosheid van een hoofdverdachte van politieke moorden op vijftien voormannen van de Surinaamse democratie.

Wie gaf de opdracht?
Kromosoeto zit nu in het gevang op verdenking van corruptie misdrijven en lidmaatschap van een criminele organisatie. Hoefdraad is voortvluchtig, verdacht van gelijksoortige misdrijven. Na het novembervonnis van 2019 (20 jaar voor Bouterse voor zijn aandeel in de decembermoorden) is niets meer vernomen van Dekosur, de missie van straffeloosheid onder de valse vlag van ‘dekolonisatie’ was immers mislukt!

Tegenover de rechter verklaarde Kromosoeto dat hij beter had moeten weten. Hij zei voor het karretje te zijn gespannen. Was dat ook zo in het geval van de 850.000 euro voor Hira’s stichting? En zo ja, van wie kwam daartoe de opdracht? Elke geïnformeerde Surinamer kan het wel raden, maar we willen het graag horen van verdachte Ginmardo Kromosoeto zelf.

Stichting 8 december 1982
Sunil Oemrawsinghvoorzitter

[van Starnieuws, 15 februari 2021]


DA’91 wil onderzoek naar besteding gelden Dekosur

DA’91 heeft minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning gevraagd om de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) in te schakelen voor een onderzoek naar de schenking van 850.000 euro aan ‘het Instituut voor de Dekolonisatie van Suriname’ (Dekosur). In april 2019 is de samenleving voorgehouden dat de geschiedenis van Suriname vanaf 1940 tot heden zal herschrijven. In drie jaar zou het instituut zes encyclopedieën produceren waarin de historie via ‘Surinaamse ogen, door Surinamers, voor Surinamers’  zou worden vastgelegd.

Er werd via de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) voor de komende drie jaar – 2019 tot en met 2022 – een  bedrag ongeveer SRD 200.000 per maand gegarandeerd ten behoeve van een team van negen mensen voor het organiseren van conferenties en andere activiteiten. “Wij vragen u een fraude, doelmatigheid en rechtmatigheid onderzoek te laten verrichten omtrent bovenstaande schenking en personeelskosten”, schrijven voorzitter Angelic del Castilho en partijraadsvoorzitter Sunil Oemrawsingh aan de minister.

De samenleving heeft na de schenking ad € 850.000 en personeelskosten ad SRD 200.000 per maand niets meer vernomen van de toegezegde projectresultaten. De toenmalige directeur, Ginmardo Kromosoeto, is verdachte in het
onderzoek naar malversaties bij de SPSB en in het verlengde van het strafrechtelijk onderzoek tegen de gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, en de voortvluchtige verdachte ex-minister Gillmore Hoefdraad. De voormalige directeur van SPSB wordt verdacht van deelneming aan een criminele organisatie, gekwalificeerde verduistering en oplichting.

De reden voor aanvraag van het onderzoek zijn:
– De schenking ad € 850.000 en personeelskosten ad SRD 200.000 per maand staatsmiddelen zijn;
– De SPSB heeft gelden van de Staat waarover zij het beheer voert;
– Het type project en de grootte van de schenking en personeelskosten grote financiële gevolgen heeft voor de Republiek Suriname en haar burgers;
– Een groot afbreukrisico heeft voor de staatsbank;
– De regering doet systematisch een beroep op de samenleving een extra offers te brengen door onder andere de solidariteitsheffing voor de overheidsbegroting evenals de verhoging van de ‘government-take’ op benzine.
– De president van de Republiek Suriname in zijn jaarrede het volk het volgende beloofd heeft “We zullen niet rusten totdat de waarheid van corruptie van de afgelopen jaren onderzocht en berecht is”.

DA’91 vraagt niet alleen het onderzoek te verrichten door de CLAD maar het resultaat ervan zo spoedig mogelijk aan de samenleving kenbaar te maken. Bij constatering van strafbare handelingen het onderzoeksrapport door te sturen naar de procureur-generaal.

[van Starnieuws, 24 februari 2021]


Dekosur en de riooljournalistiek van Starnieuws

Onder de kop ‘Kromosoeto, Sandew Hira en € 850.000’ publiceerde Starnieuws op 15 februari 2021 een artikel met de suggestie dat ik via stichting Dekosur betrokken zou zijn bij corruptieve handelingen. Het artikel staat bol van onwaarheden en suggestieve moddergooien. Het artikel is ondertekend door de Stichting 8 december 1982 (Sunil Oemrawsingh, voorzitter). Amper 10 dagen later, op 24 februari 2021, publiceert Starnieuws een artikel met de kop DA’91 wil onderzoek naar besteding gelden Dekosur met de mededeling dat voorzitter Angelic del Castilho en partijraadsvoorzitter Sunil Oemrawsingh van DA’91 een brief hebben geschreven aan minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning met de vraag om de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) in te schakelen voor een onderzoek naar de schenking van 850.000 euro.
Lees meer.

[uit Nieuwsbrief IISR, maart 2021]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter