blog | werkgroep caraïbische letteren

Krishnadath doneert boeken; pleit voor aanpak leescultuur

Schrijfster Ismene Krishnadath heeft 690 exemplaren van het boek Prettig Omgaan Met Jongeren geschonken aan minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het boek is een product voortgevloeid uit de module Psychologie van de Adolescentie die Krisnadath heeft ontwikkeld voor het Instituut voor de Opleiding van Leraren.

Schrijfster Ismene Krishnadath (rechts) heeft boeken gedoneerd aan onderwijsminister Marie Levens. (Foto: MinOWC)

De schrijfster deed ook een speciale donatie van drie leesboeken aan de minister. Stekel Lust Zoete Patat”, een pennenvrucht van Krishnadath zelf, is een prentenboek bestemd voor het derde en vierde leerjaar. Wie Ben Ik? De Tekenwedstrijd is geschreven door de Nickeriaanse Steffano Irodikromo. Hij beschrijft zijn eigen ervaringen met pesten in het boek. Het derde boek Pippa de Wonder Kikker is van Clarisse Vasseur. De minister is ingenomen met de geste, meldt het ministerie.

De bewindsvrouw is het eens met Krishnadath dat de aanschaf van Surinaamse boeken voor de bibliotheken en mediatheken van de scholen een speciale post op de begroting van het ministerie behoeft. “De laatste 10 tot 15 jaar heeft de overheid geen boeken gekocht voor scholen. Ik ging voor de Covid-19 pandemie zelf naar de scholen voor de verkoop,” zegt de auteur. Levens mikt op de volgende begroting hiervoor.

Krishnadath pleit verder voor de aanpak van de leescultuur op het voortgezet onderwijs. Er zou volgens haar beleid moeten worden ontwikkeld om de belangstelling voor het lezen bij deze groep op te wekken. Er is immers veel werk verzet op het basisniveau, maar bij de oudere kinderen niet. Levens wil dit meenemen in het project over de vernieuwing van het voortgezet onderwijs. Met het onderwijzersveld zal dan worden nagegaan hoe het beleid er zal moeten uitzien.

[van Starnieuws, 12 januari 2022]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter