blog | werkgroep caraïbische letteren

Koning Willem Alexander op St. Maarten, inspecteert de eerste opiumoogst van het eiland (een Balkenende VOC-Mentaliteit Project)

Foto @ Imaginary Museum Projects

door Tjebbe van Tijen

Door een schakelfoutje in het NOS Journaal vanavond (1) werd een niet voor het publiek bedoelde reportage vanuit St. Maarten doorgeseind waarop te zien was hoe Koning Willem Alexander persoonlijk de eerste papaver-oogst kwam inspecteren door middels de NATO ingevlogen Afghaanse boeren, die de eiland-economie weer op de rails moeten helpen. In plaats van het smokkelen van elders vervaardigde bedwelmende middelen, is er een nieuw programma dat in samenwerking met de Landbouwhogeschool van Wageningen opgezet wordt en waarbij Jan Peter Balkenende dan eindelijk zijn oude ideaal van het doen herleven van de VOC-geest in de Westelijk Indië kan gaan realiseren.

Ook de Koning ondersteunt dit initiatief van harte en wees tijdens de inspectie op de eeuwenoude banden die het Huis van Oranje bezit met de opiumhandel. (2) Na afloop van het bezoek aan de opiumplantage begaf het gehele gezelschap zich naar een plaatselijke nachtclub alwaar een eerste proeve van de oogst in het aangename gezelschap van deskundige eilandbewoners genoten werd.

===
(1) Dat schakelfoutje gebeurde daadwerkelijk, ankerman Rob Trip las een tekst voor over een bezoek in de West van Koning Willem Alexander en kondigde beelden aan van de Koning op St. Maarten. Tot ons aller verbazing zagen we op het panoramische studioscherm beelden van een papaverveld waar Afghaanse boeren opium aan het oogsten waren…. het duurde even voordat deze fout hersteld was en ondertussen sloeg mijn verbeelding natuurlijk op hol…

(2) Derks, Hans. History of the opium problem: the assault on the East, ca. 1600-1950. Leiden: Brill, 2012. (Starting in the 16th century, slavery and opium became the two means with which the bodies and souls of men and women in the tropics were exploited in western imperialism and colonialism. This title presents a study in which the production, trade, and political effects of opium and its derivatives are shown over many centuries.) Via worldcat.org is te zien in welke bibliotheken dit diepgaand economisch-historisch werk beschikbaar is (men kan een land invullen op de hier gegeven webpagina).
www.worldcat.org/oclc/772715703

[13-11-2013]

 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter