blog | werkgroep caraïbische letteren

Koning, betuig spijt aan Hindoestaanse nazaten

De Nederlandse koning Willem-Alexander dient publiekelijk zijn excuses aan te bieden aan de nazaten van de Hindoestaanse contractarbeiders die tot koelie zijn gemaakt. Van de koning, als vertegenwoordiger van het Nederlandse volk, wordt gevraagd om bij de herdenking van de 151e Hindoestaanse immigratie op 5 juni 2024, sorry te zeggen. De indieners van het verzoek zijn personen afkomstig uit diverse Hindoestaanse sociaaleconomische en culturele disciplines in Nederland. Het gaat om Radjinder Bhagwanbali (die de brief schreef), pandit Narain Mathura, Robby Roeplall en Henna Mathura-Dewkinandan.

Majesteit,
Met diepe verontwaardiging richten wij, erfgenamen van de Hindoestanen die tijdens het Indentured Labour in Suriname (1873 – 1916) tot koelie werden gemaakt, ons tot u. Het is hoog tijd voor een rechtvaardige erkenning en verontschuldiging jegens de Hindoestaanse nazaten van de tot koelie gemaakten. Deze handeling dient rechtstreeks van u te komen als symbool van oprechte spijt en erkenning van de immense schade toegebracht onder toezicht en verantwoordelijkheid van uw voorouders aan talloze individuen en generaties.

Deze donkere passage uit de Nederlandse geschiedenis kan niet langer genegeerd worden. Verscheidene onderzoeksrapporten (o.a. Dr. Drs. R. Bhagwanbali, De tot koelie gemaakten, Amrit 2021) bevestigen overtuigend dat Hindoestaanse contractarbeiders bewust tot slachtoffers werden gemaakt onder het Indentured Labourstelsel, onder de directe verantwoordelijkheid van de Nederlandse en Surinaamse koloniale regering, met uw koninklijke voorganger als hoofdverantwoordelijke. Dit stelsel, vermomd als arbeidscontracten, verborg niets meer dan een gruwelijke vorm van slavernij. Nederland is in die tijd door verschillende landen verzocht te stoppen met de slavenhandel uit Afrika. Toen heeft Nederland bedacht mensen uit India te halen onder de naam van contractarbeiders. 

Door de naam contractarbeiders te gebruiken leek het alsof er dan sprake was van werkgevers en werknemers relaties, terwijl de inhoud hetzelfde was. Nederland heeft toen de hele wereld op een dwaalspoor gezet. Onder het oog van de Nederlandse vorst (Willem III) werden Hindoestaanse arbeiders sluw gerekruteerd, bedrogen en gedwongen tot een leven van uitbuiting, systematische martelingen, misbruik en zelfs moord op de plantages in Suriname.

De verantwoordelijkheid voor deze wreedheden ligt rechtstreeks bij de Nederlandse autoriteiten, die actief hebben bijgedragen aan de oprichting en handhaving van dit weerzinwekkende systeem. Het was een systeem dat economische belangen diende ten koste van menselijkheid en waardigheid. De Hindoestaanse contractarbeiders werden behandeld als niets meer dan substituutslaven, gedoemd tot een leven van ontbering en angst, zonder hoop op gerechtigheid.

De gevolgen van deze brute uitbuiting strekken zich uit tot ver voorbij degenen die direct werden onderdrukt. De littekens van dit verleden zijn diep geworteld in de ziel van de nakomelingen van de tot koelie gemaakten. Generatie na generatie hebben zij geleden onder het trauma, gedwongen om te leven met de erfenis van onrechtvaardigheid en vernedering.

Daarom verzoeken wij met grote urgentie en respect dat u, als vertegenwoordiger van het Nederlandse volk en erfgenaam van deze geschiedenis, publiekelijk uw excuses aanbiedt aan de nazaten van de tot koelie gemaakten. Deze excuses moeten meer zijn dan een formaliteit, maar een oprecht gebaar van spijt en een belofte om te streven naar rechtvaardigheid en verzoening. Het is nu meer dan 150 jaar geleden dat de betrokken slachtoffers en hun erfgenamen wachten op excuses. Dit lijden moet uiteindelijk een einde vinden. Daarom geven wij u de tijd om deze excuses uit te spreken op de 151e herdenkingsdag van de Hindoestaanse immigratie op 5 juni 2024 aanstaande. Dit is een cruciaal moment, een kans om het verleden onder ogen te zien en een weg naar genezing en verzoening te openen. De geschiedenis mag dan onveranderlijk zijn, maar onze manier van omgaan ermee kan en moet veranderen.

Laat er geen misverstand over bestaan: geld is niet ons hoofddoel!”

De indieners van het verzoek zeggen klaar te staan om mondeling verdere toelichting te geven over deze kwestie en de gevoelens van de erfgenamen.


Radjinder Bhagwanbali is auteur van onder meer De tot koelie gemaakten (2022).

1 Trackback/Ping

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter