blog | werkgroep caraïbische letteren

Koloniale roofkunst moet onvoorwaardelijk terug

De honderdduizenden stukken uit voormalige koloniën in rijksmusea moeten terug zodra een land van herkomst dat verzoekt. Dat adviseert de Raad voor Cultuur de minister. Ook andere musea en particulieren zouden dat moeten doen.

Banjo uit Suriname (ca. 1775), de banjo die kapitein J.G. Stedman uit Suriname mee terugnam naar Europa. Foto Volkenkunde Museum

Nederlandse musea moeten bereid zijn om in voormalige koloniën buitgemaakte cultuurgoederen onvoorwaardelijk terug te geven als het land van herkomst hierom vraagt. Dat staat in een adviesrapport van de Raad voor Cultuur, dat woensdagmiddag aan minister Van Engelshoven (Cultuur, D66) is overhandigd en dat op haar verzoek werd opgesteld.

Erken dat Nederlandse handelaren, kolonisten en bezetters zich schuldig hebben gemaakt aan uitbuiting, geweld, racisme en onderdrukking en toon de bereidheid om dit onrecht zoveel mogelijk te herstellen. Dat moeten de uitgangspunten zijn van het restitutiebeleid van koloniaal erfgoed, aldus de adviescommissie onder leiding van juriste Lilian Gonçalves-Ho Kang You. Sinds de zeventiende eeuw zijn veel cultuurgoederen onder dwang verkocht, of simpelweg gestolen.
Lees verder in NRC, 7 oktober 2020.

Lees ook ‘Waar het om gaat is schoon schip te maken met het verleden’, het interview met Lilian Gonçalves-Ho Kang You in NRC, 7 oktober 2020.

Een commentaar onder de titel “Al te ruime teruggave van kunst wekt weerstand”, in NRC, 11 oktober 2020.

1 comment to “Koloniale roofkunst moet onvoorwaardelijk terug”

  • Concalves zei in de NRC onder andere hoe weinig objecten er in Suriname zijn, zeker vergeleken met wat hier allemaal in depots van musea ligt, ik heb dat zelf ook in Suriname gezien, een buitengewoon goede zaak dat dit rapport er nu ligt.

1 Trackback/Ping

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter