blog | werkgroep caraïbische letteren

Kleuren in de natuur

door Marja Themen-Sliggers

Een zeer kleurrijk boekje van Nowilia Tawjoeram-Sabajo! Kleuren in de natuur is uitgevoerd in half A4-formaat. Het omslag is een collage van de verschillende foto’s die al of niet binnenin bij de betreffende kleur-pagina zijn gebruikt en een zeer herkenbaar hondje is hier nadrukkelijk aanwezig.

Binnenin is op nogal dun wit papier gedrukt. De linkerpagina is telkens in een bepaalde kleur, de rechterpagina is een spiegelbeeld van de linker-, maar dan in zwart-wit. Het is de bedoeling dat die rechterpagina gekleurd wordt door de kinderen die al kunnen kleuren. Ik hoop dat het papier dik genoeg is en niet scheurt als kinderen wat hard drukken op hun potlood of stift. Voor hele kleintjes die nog niet kunnen kleuren is het de bedoeling dat het boekje hen helpt om de kleuren te leren. In het voorwoord staat: ‘De natuur is prachtig voor mensen die er oog voor hebben. Bomen, planten, bloemen, vruchten, dieren, insecten, vogels, allemaal hebben ze hun eigen schoonheid en kleuren. Onze natuur is een bron van allerlei mooie kleuren die kinderen kunnen herkennen als ze ermee vertrouwd gemaakt zijn.’
11 kleuren zijn gebruikt. Iedere kleur een eigen pagina, telkens met foto’s in de betreffende kleur. De naam van de kleur in drie talen, Nederlands, Engels en Spaans, is de enige tekst per pagina. Het gaat allemaal om de kleuren.
Behalve voor kleine kinderen is het een leuk boekje om te gebruiken voor kinderen en jongeren met een beperking, die de kleuren nog niet kennen. De plaatjes zijn realistisch, echte foto’s, herkenbaar, geen tekenfilm- of stripfiguren, maar ‘gewone’ dingen uit de natuur en het dagelijks leven. Wat het boekje ook aantrekkelijk maakt voor grotere kinderen is dat er achterin een ‘index’ staat, een lijst met per pagina de namen van de bloemen en dieren; dat is leerzaam voor wie daar aan toe is en graag de namen wil kennen.

Nowilia Tawjoeram

Nowilia Tawjoeram

Een beetje verwarrend vind ik dat de index niet gerangschikt is naar de prominente nummering van de 11 kleuren, maar naar de kleine cijfers die de nummering van de pagina’s aangeven. Jammer dat Nowilia Tawjoeram niet consequent is geweest en haar research niet heeft verdiept, zodat niet alle bloemen een echte naam hebben en sommige alleen maar aangeduid worden als ‘wilde bloem’ en ‘blauwe bloem’ of ‘gele bloem’, zelfs alleen maar ‘bloem’.
Nowilia Tawjoeram hoopt dat veel kinderen en ouderen het boekje zullen gebruiken. Het is zeker de moeite waard om samen met kinderen de kleuren te oefenen en de mooie, herkenbare plaatjes uit de natuur te bekijken.

Nowilia Tawjoeram2
Nowilia Tawjoeram-Sabajo (samenstelling en foto’s):Kleuren in de natuur. Paramaribo: Suriprint n.v., 2014. ISBN 978-99914-7-310-9

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter