blog | werkgroep caraïbische letteren

Kindergedichten van Hilli Arduin

Je leest
Je voelt
Je begrijpt het
Jij wilt het zo

Gedichten moet je ervaren. Ieder op zijn eigen wijze. Ook leerlingen beleven gedichten zoals ze zijn. Drukkerij Leo Victor bestaat dit jaar 80 jaar, de oudste drukkerij in Suriname. De drukkerij wil deze verjaardag niet ongemerkt laten voorbijgaan en zal daarom iets teruggeven aan de gemeenschap. Bij deze gelegenheid wordt daarom een kindergedichtenboek geproduceerd en uitgegeven.

Hilli Arduin

 

Dit boek zal aan diverse basisscholen en instellingen geschonken worden. Het kindergedichtenboek bevat gedichten, geschreven door de bekende schrijfster Hilli Arduin en is geïllustreerd door Jurmen Kadosoe.

De gedichten gaan over alle mogelijke zaken die kinderen aanspreken zoals: een stout zusje, schommelen, een lievelingshond die doodgaat, haren kammen en nog veel meer. De illustraties zijn Surinaams: het Surinaamse kind kan zichzelf herkennen en de situaties beleven. Kortom de gedichtenbundel is een Surinaams product.

In de weken voorafgaand aan de presentatie van het kindergedichtenboek zal de schrijfster samen met kinderen van de basisschool en met studenten van het CPI, gedichten maken.

Ik nodig u uit om via de website van Leo Victor, meer te weten te komen over de ontstaansgeschiedenis en de hedendaagse productie van het bedrijf.

De presentatie is op donderdag 14 juni om 10.00 uur in de bibliotheekzaal van het CCS. Daar zal een officiële overhandiging zijn van de boeken door mevr.Daniëlle Lo Fo Sang van Drukkerij Leo Victor. Bij deze gelegenheid zullen leerlingen hun geschreven gedichten voordragen.
Hilli Arduin, schrijfster, www.hillivertelt.nl tel. 8637309
Drukkerij Leo Victor, www.leovictor.sr, tel. 410122

 

Uitnodiging Arduin

Nederland

De bundel is ook verkrijgbaar in Nederland en kost €15 waarvan €2,50 gedoneerd wordt aan een sociaal doel in Suriname nl. Stichting Rumas. Stichting Rumas is een stichting in Suriname, met als doel: drop-outs en delinquente jongens tussen de 12 en 22 jaar begeleiden naar (her)plaatsing in school en/of werk. Ik ben vrijwillig werkzaam als: adviseur, psycholoog en opvoedkundige, bij deze stichting. De stichting is voor een groot deel afhankelijk van donaties. Je kan €15 overmaken op gironr. NL04 INGB0006057307 tnv H.F.Arduin te Amsterdam. Als ik het boekje per post moet opsturen komt er €2,50 porto kosten bij.

Vermeld bij mededelingen: 1. aantal boeken, 2. je naam,  3. het postadres

Uiteraard kan je naast het kopen van de bundel, ook rechtstreeks doneren aan stichting Rumas op onderstaand rekeningnummer DSB rekening srd 2473704

usd 2406470

euro 2406470

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter