blog | werkgroep caraïbische letteren

Kinderen ziek door brand op vuilstortplaats Ornamibo in Suriname

De overlast die de rookwolken door brand op vuilstortplaats Ornamibo in Groot-Paramaribo veroorzaakten, staat niet op zich. Mensen in buurten rondom de vuilstortplaats hebben last van de smerige rook. De situatie is zo verergerd dat kinderen op school moesten overgeven en dat personen in de omgeving in het ziekenhuis zijn beland.

https://youtu.be/rvn5VJJqTZo

 

Brand te Ornamibo: geen beleid en geen regie

door Maisha Neus

Van een groot deel van de bevolking rondom de vuilstortplaats Ornamibo is zeer waarschijnlijk de gezondheid ernstig aangetast. Toch kiest de regering voor ad-hoc handelingen die blijk geven van afwezigheid van beleid, met als gevolg een gebrek aan passende, zinvolle regie. Afgelopen zondag verscheen er een oproep voor een protestactie van buurtbewoners van de omgeving Ornamibo. Mitchell M. en Rodney C. (actieve leden) waren namens STREI! aanwezig op locatie om de noden van de mensen aan te horen. Zij beseften al snel dat vanuit deze positie er niet veel concreets voor de mensen gedaan kan worden. Maar dit is een nationaal probleem en hier moet de overheid ingrijpen, want de gezondheid van de burgers en het milieu zijn in gevaar.

De recente berichtgeving laat zien dat naar alle waarschijnlijkheid naast rook en roet ook koolmonoxide en dioxines bij de smeulende verbranding op Ornamibo zijn vrijgekomen. En door de zware rookvorming hebben diverse wijken in Groot Paramaribo last gehad van smog, verontreinigde lucht en stankoverlast. Immers, verbranding van plastic en soortgelijke materialen bij onvoldoende hoge temperaturen (alleen in vuilverbrandingsoven kan men hoge temperaturen bereiken voor onschadelijke verbranding) ontstaan koolmonoxide en dioxines (kankerverwekkende stoffen) die zeer schadelijk zijn voor de mens. Dus is het niet verwonderlijk dat we berichten lezen dat zowel volwassenen als kinderen opgenomen zijn in het ziekenhuis met diverse klachten, en dat mensen uit de omgeving een hogere mate van astmaverschijnselen vertonen dan elders in het land.

Het probleem lost zich niet op met het sturen van een ‘hoge delegatie’ naar Ornamibo. En het gezondheidsprobleem kan ook niet verholpen worden door het opzetten van mondkapjes. Dit is een ecologische ramp en niemand van de regering slaat alarm! De brandweer doet wat zij kan met de zeer beperkte beschikbare middelen, maar het is echter niet genoeg. Ze komen ter plekke met de mededeling dat de watertoevoer onvoldoende is en materieel voor een effectieve aanpak niet ter beschikking is, want zoals we weten blust water niet alles en zal er dus een speciaal brandblusmiddel aangeschaft moeten worden om de brand te doven en nog meer smogvorming te voorkomen. Bekwame bestuurders werken altijd aan een Rampenplan bij eventuele calamiteiten, waarin de voorziene problemen kunnen worden aangepakt. Wij vragen ons echter af waar het NCCR op dit moment blijft? Volgens de minister van Volksgezondheid is dit geen nationale ramp. Maar dit wat zich nu afspeelt moet met de grootste spoed worden opgelost. De reacties vanuit de overheid getuigen niet alleen van een blunder maar bewijzen veeleer hun onbekwaamheid en incompetentie.

STREI! staat voor een geïntegreerde aanpak van het afvalprobleem. Op regeringsniveau moeten beleidsbeslissingen volgen om zo op duurzame wijze het afvalbeleid af te kunnen stemmen op de maatregelen hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen en de hieruit voortvloeiende wetgeving. Op departementaal niveau moeten dan beslissingen worden uitgewerkt voor goed beleid. Zo is STREI! de mogelijkheden van duurzame afvalverwerking aan het bekijken. Ondanks ons kleine inwoneraantal is het mogelijk om kleine mobiele units op strategische punten in het land te plaatsen die ook elektriciteit genereren. Met het oog op de toekomst zou zelfs afval aangekocht kunnen worden vanuit het Caribisch gebied om van de gegenereerde stroom dan weer aan hen elektriciteit te verkopen.

Hieruit komen dan inkomsten voor de Staat Suriname. Innovatie en ontwikkeling zijn constant voortschrijdende zaken en we moeten meegaan met de tijd. De brandweer zal een uitgebreid rampenplan moeten ontwikkelen, voortkomend uit het beleid op de verschillende deelgebieden en daarnaast alle middelen ter beschikking moeten hebben om een ramp adequaat aan te pakken. We moeten voorbereid zijn op allerlei doemscenario’s en doen aan riskmanagement. De functie van de brandweer ten tijde van een ramp is niet de samenleving informeren over ontstane problemen. En een ramp lossen we niet op met woorden van steun. DNA-leden moeten deze kwestie prioriteit geven en aankaarten in het huis van het volk. De regering zou eventueel hulp van buitenaf (Guyana? Frans Guyana? Brazilië) moeten vragen als ze zelf niet over de middelen en inzichten beschikt om dit probleem op te lossen.

STREI! staat voor een beter overheidsbeleid. Het volk mag in 2020 kiezen tussen onbekwame bestuurders die naast een armoedig bestaan door de daling van de koopkracht als gevolg van de inflatie en devaluatie, nu dus ook nog de volksgezondheid in gevaar brengen en daar zeer laconiek mee omgaan. Of we nemen voor eens en altijd afscheid van de Onbewust Onbekwame en Bewust Onbekwame bestuurders. U bepaalt wat het wordt.

Maisha Neus is voorzitter van STREI!

[van Starnieuws, 16 oktober 2018]

 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter