blog | werkgroep caraïbische letteren

Kijk bij onderwijsongelijkheid verder dan de grote stad

Krijgen kinderen van allochtone ouders vaker een laag schooladvies? Dat ligt eraan hoe je het bekijkt, stelt onderzoeker en publicist Josse de Voogd.

‘Aantoonbare discriminatie, die zien we in het onderwijs in harde cijfers’, aldus Aleid Truijens in haar column van 8 juni. Ze verwijst daarbij onder andere naar de kwestie van onderadvisering van leerlingen met een niet-Westerse migratieachtergrond. Zij zouden vaker dan autochtonen een lager schooladvies krijgen dan uit hun Cito-score blijkt.

Het is een vaak gehoorde klacht die geregeld opduikt in de media. Tegelijk laat een reeks onderzoeken van onder andere het Sociaal Cultureel Planbureau, de Onderwijsinspectie, het Verwey-Jonker instituut en de Radboud Universiteit zien dat er van structurele onderadvisering geen sprake is. Beeldvorming en cijfers lopen dus uiteen.

Lees de beschouwing in de Volkskrant, 18 juni 2020.

on 18.06.2020 at 6:56
Tags:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter