blog | werkgroep caraïbische letteren

Keti Koti Herdenkingsjaar in Diemen start met herdenking en inclusiediner

DIEMEN – Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in het koninkrijk definitief werd afgeschaft. Van 1 juli 2023 tot en met 1 juli 2024 is het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Ook in Diemen wordt op diverse momenten stilgestaan bij dit deel van het verleden en de doorwerking daarvan in het leven van mensen nu. 

Op vrijdag 30 juni is de start met een herdenking op het plein voor het gemeentehuis, vanaf 15.00 uur. Zaterdag 1 juli is het Keti Koti, de dag dat elk jaar de slavernij wordt herdacht en de vrijheid gevierd. Dan is er in De Omval een ‘Inclusiediner’, een maaltijd in het teken van verbinding. Bij de herdenking en bij het diner zijn alle inwoners van Diemen van harte welkom. Voor het diner is beperkt plek en moeten mensen zich wel vooraf aanmelden. Meedoen is gratis.

De echte afschaffing van de slavernij was 10 jaar na de wettelijke afschaffing op 1 juli 1863. Pas toen waren de tot slaafgemaakten echt vrij en niet langer verplicht om, weliswaar tegen een kleine vergoeding, op de plantages in Suriname te blijven werken. ‘’Ook in de rest van het herdenkingsjaar besteden we in Diemen aandacht aan Keti Koti’’, aldus wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg van diversiteit en inclusie. ‘’We willen hiermee het besef en de kennis over het slavernijverleden vergroten. Dit helpt om samen te werken aan een Diemen voor iedereen. Waar iedereen dezelfde rechten en kansen heeft om mee te doen op alle terreinen van het leven. Dit jaar herdenken we, denken we na over het slavernijverleden én vieren we onze verbondenheid.’’

Auset Ankh Re van The African Calendar, die het inclusiediner samen met de gemeente organiseert: ‘’Onze geschiedenis ligt onveranderlijk in het verleden. Het heden geschiedt en vormt de toekomst van onze Nederlandse samenleving.’’

Hele jaar door activiteiten in Diemen

Later dit jaar wordt er een Keti Koti Dialoogtafel georganiseerd. In het gemeentehuis zijn verschillende kunsttentoonstellingen te zien rond dit thema. De gemeente Diemen komt mensen die hun naam willen veranderen vanwege het slavernijverleden grotendeels tegemoet in de kosten. Het plan is om informatieborden te plaatsen in Plantage de Sniep met uitleg over de straatnamen en het slavernijverleden op de plantages. Kinderen krijgen de mogelijkheid om een excursie te maken naar het Keti Koti Festival. De gemeente gaat graag in gesprek met jongeren over wat zij zouden willen.

Veel van de activiteiten in het herdenkingsjaar organiseert de gemeente Diemen in nauwe samenwerking met Diemense organisaties. “We staan ook open voor andere initiatieven. Als inwoners van Diemen een activiteit binnen dit thema willen organiseren, horen we dat graag’’, aldus de gemeente. 

Op diemen.nl/slavernijverleden is meer informatie te vinden over het Keti Koti Herdenkingsjaar en aanmelding voor het inclusiediner op 1 juli.’’

[uit Diemer Nieuws, 21 juni 2023]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter