blog | werkgroep caraïbische letteren

KERN-college Nederlands: Hoe mooi wit ik ben

17 januari 2022

Hoe mooi wit ik ben – Het belang van morele thema’s voor de literaire en algemene ontwikkeling van 14- en 15-jarigen. Met ​​Joke Brasser, docent Nederlands, en Theo Witte, oud-vakdidacticus en auteur KERN.

Leerlingen van deze leeftijd zitten in een belangrijke fase van hun sociaal-emotionele en morele ontwikkeling, namelijk die van het ontwikkelen van zelfinzicht en empathie. Het (jeugd)literatuuronderwijs biedt talloze mogelijkheden om deze ontwikkeling te stimuleren.

We illustreren dit in het college met een literatuurles die leerlingen bewust maakt van hoe bepalend het vertelperspectief is voor het goed begrijpen van een verhaal en ook hoe moeilijk het soms lezers is om iets vanuit een heel ander perspectief te beleven. We doen dit aan de hand van de tegengestelde reacties op Hoe mooi wit ik ben van Dolf Verroen (over een 12-jarige dochter van een slavenhandelaar die voor haar verjaardag een slaafje krijgt) en de eensluidende positieve reacties op De reis van Syntax Bosselman (o.a. over tot slaaf gemaakten die op de Wereldtentoonstelling van 1887 tentoon werden gesteld) van Arend van Dam.

Naast het bieden van een kant-en-klare lesopzet praten we je ook bij over recente publicaties over representatie, kritisch lezen en morele oordeelsvorming aan de hand van (jeugd)literatuur.

U kunt het college volgen vanaf uw computer, tablet of telefoon.

Aanmelden via website https://boomvo.webinargeek.com/

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter