blog | werkgroep caraïbische letteren

‘Ken ik U?’

Het Sarnamihuis presenteert onder de naam ‘Ken ik U?’ een moderne kunsttentoonstelling met een Javaans-Surinaamse touch. Het publiek kan kennismaken met zeer divers beeldend werk met Surinaams-Indonesische inspiratiebronnen. Jongere én oudere kunstenaars gaan in gesprek met de Surinaams-Hindostaanse vaste collectie van het Sarnamihuis. U vindt er de kunstdisciplines 3D, fotografie en video, schilderijen en tekeningen, beeld en geluid. Tezelfdertijd presenteert het Sarnamihuis Art in Stock.

Wie doen eraan mee en waarmee?
Molukse kamphistorie van na WO II opgetekend door Minggus, gefotografeerde Javaanse rituelen door Matte, Sumatraanse antropologische beelden door Abel Tasma, video-impressie van Singapore door CYM, grafische kunstproducten en huisstijl door Studio Hedris Karijowidjojo, en de videoproductie Grandmother door Martin Rijsemus passeren op deze expositie de revue. De tentoongestelde schilderijen van Leo de Jong en de schitterende keramiek van Slim Ben Ameur zijn te koop.

Openingsprogramma 19 februari 16.00
‘Ken ik U?’ gaat feestelijk van start met Javaanse live muziek en dans door Bangun Tresna Budaya, met een introductie op de kunstenaars door Dr. Manuel Kneepkens, dichter, politicus en voormalig criminoloog EUR, en een voordracht over Javaanse levensverhalen door Drs Yvette Kopijn, KITLV. Hare Excellentie mw. Retno Marsudi, ambassadrice Indonesië, is gevraagd (onder voorbehoud van wijziging) de officiële openingshandeling te verrichten.

De gemeente Den Haag heeft de voortzetting in 2012 van erfgoedinstelling Sarnamihuis verzekerd. Het Sarnamihuis gaat door in 2012 en maakt zich ondertussen op de feestelijkheden in 2013 rond 140 jaar Hindostaanse Immigratie en 150 jaar Afschaffing van de Slavernij.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter