blog | werkgroep caraïbische letteren

Kbf-Saramacca: het veertigste Kinderboekenfestival in Suriname

door Stichting Projekten
Het Kinderboekenfestival dat van 28 tot en met 30 januari 2015 te Groningen in het district Saramacca gehouden wordt, is alweer het veertigste Kinderboekenfestival dat in Suriname door de Stichting Projekten wordt georganiseerd. Het allereerste Kinderboekenfestival vond plaats in november 1999 in het jeugdcentrum der evangelische broedergemeente als hoogtepunt van het leesbevorderingsprogramma ‘Lezen betekent meer weten!’, dat de stichting in het schooljaar 1998/1999 op 16 scholen in en rondom Paramaribo uitvoerde.

kinderboekenfestival

Bewust werd bij de planning van het evenement niet gekozen voor een boekenweek, maar voor een feest rondom boeken, omdat we het leesplezier een belangrijke voorwaarde vonden om kinderen ‘leesminded’ te maken en te winnen voor het lezen van boeken. Er was vanaf het begin een voortraject met voorlees- en vertel-, zang- en declamatie-, teken- en schrijfwedstrijden voor kinderen en workshops voor opvoeders/begeleiders. Bovendien was er een natraject met metingen, distributie van nieuwe kinderboeken en lesbrieven op scholen.

Vanaf dat eerste Kinderboekenfestival is er met een thema gewerkt en hebben we aan het festival een themalied gekoppeld. De activiteiten op een festival varieerden sinds het begin van boek- en creatieve tot thema-gerichte activiteiten voor leerlingen van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

 

Guillaume Pool

Verteller Guillaume Pool

Hoe is het Kinderboekenfestival in de afgelopen 15 jaar gegroeid?
Inhoudelijk zijn we in 2005 van een eenjarig festivalthema naar een meerjarenprogramma overgestapt, waarbij in een cyclus van drie jaar alle districten kennis konden nemen van het thema. De tot nu toe succesvol uitgewerkte meerjarenthema’s zijn ‘Milieu 2005-2007’, ‘Communicatie 2008-2010’, ‘Welzijn 2011-2013’ en ‘Groeien 2014-2016.
Vanaf 2014 worden er per jaar zelfs 4 boekenfestivals georganiseerd om zodoende in een periode van drie jaar Paramaribo en alle districten te bezoeken. De districtsbewoners profiteren op deze manier ook van een educatief evenement in hun eigen omgeving! Als in mei 2015 het Kinderboekenfestival in het district Wanica een feit is, dan is het festival in alle districten minimaal één en maximaal vier keren geweest!

 

kinderboekenfestival2

Logistiek is het festival in Paramaribo vanwege het toenemend aantal bezoekers driemaal verhuisd. In november 1999 en in 2000 was het festivalterrein het jeugdcentrum aan de Dokter Sophie Redmondstraat. In november 2001 was er geen boekenfestival in Paramaribo, maar wel in het Boven-Suriname gebied. De periode van het boekenfestival in Paramaribo werd in 2002 om pedagogische redenen definitief verplaatst naar het tweede kwartaal. De scholen konden zich hierdoor beter voorbereiden op deelname aan de activiteiten in het voortraject. De locatie voor het festival werd vanaf 2002 het Flamboyantpark aan de Lalla Rookhweg. In 2008 verhuisde het festival-Paramaribo naar zijn huidige locatie, het complex van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) aan de H.D. Benjamin- en Borretstraat.

Behalve de kwantitatieve groei, toename van het aantal bezoekers, het aantal deelnemende scholen, het aantal activiteiten, het aantal verkochte boeken, het aantal standhouders, vrijwilligers en medewerkers, kunnen we ook spreken van een kwalitatieve groei van het Kinderboekenfestival. De activiteiten zijn inhoudelijk sterker, de presentaties zijn op niveau, er is een grotere vraag naar kinderboeken, er wordt meer gelezen, meer kinderboeken worden uitgegeven, meer schrijvers participeren, meer opvoeders/begeleiders bezoeken het festival in de middag samen met hun kinderen. De impact van veel Kbf-activiteiten in de gemeenschap is groot, de belangstelling voor (voor)lezen neemt toe, het rendement van leesbevordering wordt zichtbaar, het leesplezier groeit!

 

Mechtelly - Het meisje uit Tapoeripa

We kunnen concluderen dat alleen het besef bij beleidsmakers en financiers om in educatie en vorming van de jeugd te investeren nog onvoldoende is, maar we hebben goede hoop dat daar ook groei zal zijn!

Vanaf 2015 bouwen wij op het terrein van het festival een Kinderboekenparadijs, met allerlei leuke, spannende, originele boekactiviteiten. Hiermee hopen wij alle bezoekers zodanig met kinderboeken te confronteren, dat ze voortaan aan het lezen van boeken een hogere waarde, en met plezier meer prioriteit of voorkeur zullen geven in het leven! Zo ook zal het thema ‘groeien’ dit jaar vanuit breder perspectief zichtbaar gemaakt worden, want alleen als allen in dit land naar elkaar toegroeien, kunnen wij uitgroeien tot het groenste land van de wereld!

 

Kinderboekenfestival logo

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter