blog | werkgroep caraïbische letteren

Kali’na-kenners bestuderen manuscripten van 100 jaar geleden

Kali’na-kenners zijn intensief bezig unieke manuscripten die na ruim honderd jaar teruggevonden zijn te bestuderen. “Werelderfgoed”, zo noemde dorpshoofd Pané de werken die de gebroeders Penard tegen het einde van de 19e eeuw met behulp van ondermeer Kali’na pyai’s hebben samengesteld.

Penard vrouwensymbool2

Tekening uit het manuscript

 

Het bureau van de Vereniging Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids) meldt dat van 15 tot 27 januari 2016 zes kali’na kenners, vier wetenschappers van het Museum Volkenkunde en de Universiteit van Leiden in Suriname waren om samen met Vids medewerkers in Galibi na te gaan welke waardevolle informatie de manuscripten bevatten over de cultuur van de Kali’na.

Tijdens deze eerste ronde is reeds veel werk verzet om het werk toegankelijk te maken, maar er zullen nog enkele rondes nodig zijn voordat het werk aan het grote publiek gepresenteerd kan worden. Het UTSN – twinningfaciliteit heeft het voor de Vids financieel mogelijk gemaakt om samen met ondersteuning vanuit de instituten uit Leiden het project “Penard’s Kali’na Encyclopedie” uit te voeren.

Hierover gaat de voorzitter van de Vids Lesley Artist op donderdag 28 januari, samen met een vertegenwoordiger van het team uit Leiden, taalkundige Eithne Carlin en enkele Kali’na cultuurkenners, meer informatie verstrekken over de unieke manuscripten die nu voor het eerst door kali’na kenners intensief wordt bestudeerd.

[van GFC Nieuws, 26 januari 2015]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter