blog | werkgroep caraïbische letteren

Kabinet betuigt “diepe spijt en berouw” over slavernijverleden

Den Haag / “Het kabinet kan de tijd niet terugdraaien, maar betreurt het ten zeerste dat slavernij onderdeel uitmaakt van onze gezamenlijke geschiedenis”, schrijft minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongron vandaag [1 juli 2019] in een brief aan de Tweede Kamer waarin zij bekendmaakt hoe de regering uitvoering geeft aan de motie van Nevin Özûtok (GroenLinks).

Stantvastigheyt – gevelsteen I foto Aart G. Broek

“Evenals voorgaande kabinetten heeft het kabinet diepe spijt en berouw over hoe Nederland is omgegaan met de menselijke waardigheid ten tijde van het slavernijverleden. Het kabinet vindt het daarom van groot belang dat er een dialoog komt over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de hedendaagse samenleving.

Lees verder op de website Koninkrijksrelaties.nu, 1 juli 2019.

 

 

 

 

 

on 02.07.2019 at 19:25
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter