blog | werkgroep caraïbische letteren

Jules de Palm over ‘de Stoep’

Vooraankondiging:
Dat Jules de Palm vóór zijn proefschrift uit 1969, over het Nederlands in het onderwijs in de Antillen, om zijn drs.-titel te verkrijgen een (andere) scriptie heeft geschreven, is bij weinig mensen bekend. Voor die studie Nederlands aan de universiteit van Leiden, heeft Jules de Palm twee doctoraalscripties moeten schrijven, zoals dat in 1958 te doen gebruikelijk was.

Omdat het dit jaar zestig jaar geleden is, dat de scriptie over de Stoep, het Nederlandstalige literaire tijdschrift dat Chris Engels in 1940 op Curaçao heeft opgericht, met succes is verdedigd en ik in de lokale kranten van die tijd geen bericht over deze scriptie heb kunnen terugvinden, noch in literatuurstudies over De Palm, past het om er hier alsnog een verslag van te geven. Met dank aan Marion Snetselaar, die me die scriptie, in ouderwetse stencilvorm, heeft geleend.

Zie de kerstkrant van het Antilliaans Dagblad

Eerste bladzijde van de scriptie

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter