blog | werkgroep caraïbische letteren

Jubileumboek Miranda Lyceum krijgt wrange nasmaak

Het jubileumboek 50 jaar Miranda Lyceum heeft een wrange nasmaak gekregen. De bijdragen van oud-studenten Jerrel Pawiroredjo en Usha Marhé zijn niet meer in opgenomen, omdat zij weigerden nóg meer te schrappen uit de tekst. Het ging om de passages over militaire dictatuur. Volgens Marhé is er verwezen naar een gesprek dat directeur Balram Soemeer zou hebben gehad met Onderwijsminister Robert Peneux. De bewindsman zegt aan Starnieuws niks af te weten van een gesprek over het jubileumboek met Soemeer. Hij heeft geen enkele instructie gegeven tot censuur.

 

50-jaar-miranda-lyceum

Tijdens de reünie zaterdagavond zei Soemeer dat niet alles vlekkeloos is verlopen met het jubileumboek, zonder in te gaan waar zaken verkeerd zijn gegaan. Hij gaf Pawiroredjo de gelegenheid om het woord te voeren. Hij legde uit dat er al in overleg tot twee keer toe aanpassingen waren aangebracht, omdat volgens de jubileumcommissie de directeur problemen zou hebben met de gevoeligheid van onderwerpen die betrekking hadden op de periode van het militaire bewind. Na alle aanpassingen, werd toch nog gevraagd om nog meer wijzigingen aan te brengen. Dit heeft Pawiroredjo geweigerd, omdat het neer zou komen op geschiedverduistering, wat niet anders dan als censuur kan worden gekwalificeerd. Ook Marhé weigerde om de eerder gepolijste tekst verder aan te passen. Ook eindredacteur Robby Parabirsing was het helemaal niet eens met deze werkwijze en legde zijn functie neer.

Sharda Ganga die ook het woord voerde op de reünie hoopte dat het niet waar was wat zij al op social media had gelezen, anders moet men maar vergeten dat zij een speech heeft gehouden op de reünie. Hierna deed Pawiroredjo zijn verhaal. Velen waren verontwaardigd over de gang van zaken. Er wordt flink gegist over wie daadwerkelijk heeft ingegrepen.

 

usha-marhe

Usha Marhé

Minister Peneux stelt dat hij nooit over de inhoud van het jubileumboek gesproken heeft met de directeur van het Miranda Lyceum. “Ik heb niks te maken met verwijderen van passages uit het boek. Meneer Soemeer moet maar uitleggen hoe het komt dat zaken niet vlekkeloos zijn verlopen. Ik begrijp niet hoe mevrouw Marhé erbij komt dat in mijn opdracht teksten moesten worden aangepast. Ik word met de haren erbij gesleept in een zaak waar ik niets mee te maken heb. Als ik een opdracht geef, doe ik dat altijd schriftelijk en ik kom daar ook voor uit. Meneer Soemeer heeft nooit met mij erover gesproken en heeft ook geen schrijven van mij ontvangen,” benadrukt Peneux. Hij was niet aanwezig op de reünie als oud-leerling, omdat hij uitlandig is.

 

[van Starnieuws, 7 november 2016]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter