blog | werkgroep caraïbische letteren

Journalist Ramcharan krijgt koninklijke onderscheiding

PARAMARIBO — Journalist Nita Ramcharan is donderdag op de residentie van de Nederlandse ambassadeur een koninklijke onderscheiding toegekend. Ze werd namens de Nederlandse koning Willem-Alexander benoemd tot ‘Ridder in de orde van Oranje Nassau’. De onderscheiding werd haar in een kleine ceremoniële bijeenkomst opgespeld door ambassadeur Walter Oostelbos.

Nita Ramcharan (r) heft het glas met onder anderen ambassadeur Walter Oostelbos (links, in hemdsmouwen, zonder stropdas) nadat ze op zijn residentie koninklijk was onderscheiden.

Ramcharan is bijkans veertig jaar actief in de journalistiek. Haar verdiensten, zowel in Suriname, de regio als in Nederland, zijn niet onopgemerkt gebleven. De onderscheiding kwam voor de journalist als een complete verrassing, die zij wel kon waarderen. Ze was met een list naar de ambassade ‘gelokt’, namelijk dat ze was gevraagd voor een gesprek met de ambassadeur op zijn residentie.

Ramcharan: “Mijn werk doe ik niet voor een decoratie, maar het is wel fijn als je wordt erkend. Daar ben ik wel dankbaar voor, want erkenning gebeurt veel te weinig. Ik stel dit dus op prijs, maar zelf zou ik er niet om dingen.” Ze is hoofdredacteur van nieuwswebsite Starnieuws, die zij samen heeft opgericht met de jurist Humphrey Schurman.

Verdiensten

Ambassadeur Oostelbos, die de carrière van Ramcharan de revue liet passeren, noemde onder meer haar hoofdredacteurschap bij de ochtendbladen de Ware Tijd en Times of Suriname en bij het weekblad Kompas. Hij zei dat ze ook bij de televisie een belangrijke rol heeft vervuld, zoals bij het 10 Minuten Jeugd Journaal en het actualiteitenprogramma ‘Suriname vandaag’.

De ambassadeur stelde dat Ramcharan ook in de Nederlandse media haar stempel heeft gedrukt met haar artikelen in Nederlandse bladen als TrouwNRC Handelsblad en haar medewerking aan het radioprogramma ‘Zorg en Hoop’, een actualiteitenprogramma voor Surinamers in Nederland.

De bekendheid van de journalist is toegenomen dankzij haar ondernemende geest, met het opzetten van Starnieuws, “die niet alleen wereldwijd toegankelijk is, maar ook een platform is voor opinie en het debat”, zei Oostelbos.

De ambassadeur, zelf ook oud-journalist, heeft waardering voor de kritische nieuwsvergaring op de website die belangrijk is voor vrijheid en democratie. In die context noemde hij de verdienste van Ramcharan, die medeoprichter is geweest van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ). Dat en de recente ontwikkelingen in Suriname geven aan dat persvrijheid in Suriname een heiliggoed is, dat moet worden bewaard en verdedigd.

Initiatief

Oostelbos memoreerde de bijdrage van Ramcharan bij het mede-oprichten van de Associatie van Caribische Mediawerkers (ACM). “Met al dat werk heeft Nita een belangrijke bijdrage geleverd aan de samenleving in Suriname, maar ook aan het Surinaamse deel van Nederland, die inzet, ten bate van de samenleving waarbij ook anderen zijn gestimuleerd, is niet onopgemerkt gebleven. Het heeft Zijne Majesteit koning Willem-Alexander behaagd om jouw [sic], Nita Ramcharan, te benoemen tot ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en ik heb het privilege om jouw [sic] de versierselen die erbij horen te mogen opspelden”, sprak de ambassadeur.

Het initiatief voor de onderscheiding is genomen door Surinamers in zowel Nederland als in Suriname. Ramcharan zegt dat de onderscheiding haar wel wat doet. “Mijn werk is een roeping, ik doe het vanuit een bepaalde overtuiging en dan wacht je niet op een erkenning van wie dan ook. Ik ben ook niet de persoon die per se in het zonnetje gaat staan. Ik ben daarnaast in hart en nieren Surinamer en dan wacht je niet op een onderscheiding van Oranje, maar wanneer je op deze manier wordt erkend door mensen die je al jaren volgen en het zover hebben gekregen dat de koning in Nederland ermee instemt, wat niet gemakkelijk is, dan kan ik het wel waarderen ja, zeker als je hier in Suriname werkt.”

Motivatie

De journalist pleit ervoor dat soortgelijke onderscheidingen en erkenningen naar andere journalisten vaker gebeuren. “Ik begin er nu wel aan te wennen dat je kan worden onderscheiden op voordracht van burgers, mensen die je werk waarderen en niet door de politiek, want dat zou ik niet op prijsstellen [sic]”, aldus Ramcharan.

Volgens haar hebben meerdere journalisten in Suriname belangrijke bijdragen geleverd aan de persvrijheid en informatieverstrekking aan de burger. “Dat wordt nauwelijks erkend”, zegt ze. Zij is zich ervan bewust dat het niveau en de kwaliteit van de journalistiek in Suriname beter kan, maar wijst erop dat er behoorlijk goede kritische journalisten in Suriname zijn, waaronder jonge, opkomende collega’s.

Zelf vindt zij de onderscheiding een motivatie voor de Surinaamse journalistiek. “Zeker omdat het door burgers is gekomen en mensen die je gevolgd hebben. Ik vind het wel degelijk een motivatie.”

[uit de Ware Tijd, 30 november 2023]


Laudatio Nita Ramcharan, Ridder in de orde van Oranje-Nassau

door Roy Khemradj

Ik kan het mij niet meer voor de geest halen wie de laatste ingezetene van Suriname met de Surinaamse nationaliteit is geweest die een koninklijke onderscheiding van Nederland heeft gekregen. Desalniettemin ben ik er trots op dat mijn collega Nita Ramcharan deze eer ten deel valt, als waardering van de Surinaamse diaspora in Nederland voor haar baanbrekend werk in de nieuwsvoorziening en voor de Surinaamse journalistieke sector.

Voor wat het laatste betreft weten velen niet meer dat Ramcharan als beginnend journalist, na de militaire staatsgreep van 25 februari 1980, journalisten wist te verenigen in de SVJ, de Surinaamse Vereniging van Journalisten, waarvan zij in 1981 de eerste voorzitter werd. Sinds 2005 was zij jaren ook docent journalistiek en ethiek aan de AHKCO, de Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs. Ook is zij medeauteur geweest van K’Kranti- De Surinaamse pers 1774 -2008, een boek over de geschiedenis van het perswezen in Suriname.

Een hoogtepunt in Nita’s journalistieke loopbaan was toen zij in 1997 Leo Morpurgo opvolgde als hoofdredacteur van De Ware Tijd. Onder leiding van deze nestor van de journalistiek in Suriname, leerde Ramcharan de kneepjes van het vak. In 2003 volgde een nieuw hoofdredactioneel avontuur bij Times of Suriname, uitgegeven door Rudisa International N.V. Toen de uitgever na een jaar niet met het toegezegde redactiestatuut over de brug kwam, dat de journalistieke onafhankelijkheid moest garanderen, hield Ramcharan de eer aan zichzelf.

In 2004 volgde de overstap van de krantenwereld naar televisie waar zij eindredacteur werd van het 10 Minuten Jeugdjournaal, het jeugdjournaal van Suriname. Tegelijkertijd ontwikkelde Ramcharan samen met Henry Strijk een actualiteitenmagazine op de Surinaamse STVS, getiteld ‘Suriname Vandaag’, dat al snel uitgroeide tot een betrouwbare [sic] en informatieve [sic] nieuwsbaken in de Surinaamse samenleving. In 2005 werd Nita ook correspondent van het wekelijkse NOS-Radioprogramma Zorg en Hoop (over Suriname en Surinamers in Nederland), waarvan ik de eindredacteur was. Dit correspondentschap deed ze afwisselend met Deryck Ferrier, totdat in 2008 het programma werd opgeheven.

Een eigen mediabedrijf van de grond tillen met nieuwe mogelijkheden en uitdagingen van de digitale snelweg, lag in het verschiet. Nita Ramcharan is mede-oprichtster en mede-eigenaar van Network Star Suriname, NSS, het bedrijf dat in 2010, Starnieuws.com als digitale nieuws- en informatiebron succesvol in de markt heeft gezet. Deze 24/7 nieuwsvoorziening wordt door velen ook wel de Surinaamse ANP genoemd. In een interview met het Surinaamse maandblad Parbode van 26 juli 2010, naar aanleiding van de start van Starnieuws, antwoordde mevrouw Ramcharan op de vraag ‘hoe zou je herinnerd willen worden’: “Als iemand met hart voor haar vak die de journalistiek heeft verbeterd en voor het recht van vrije meningsuiting heeft gevochten. Ik sta voor mijn idealen. Desnoods dwars tegen de stroom in”, aldus Nita Ramcharan.

Inmiddels bestaat Starnieuws 13 jaar en heeft het medium zich ontwikkeld tot een gezaghebbend opinieplatform voor de Surinaamse diaspora. Met het publiceren van bijdragen – from all over the world – over politieke, financieel-economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Suriname, levert Starnieuws een cruciale bijdrage aan kennisverrijking, mening- en oordeelsvorming. En als in een openlijk gevoerde pennenstrijd alle standpunten, opvattingen en (nette) meningen voldoende zijn uitgewisseld, luidt onherroepelijk na een laatste bijdrage: En hiermee sluit Starnieuws de discussie. Ook ik heb vele bijdragen aangeboden, die na de hoofdredactionele toets online gingen. De reacties bevestigen de statuur van Starnieuws en de belangrijke informatieve functie, ook bij politieke besluitvormingsprocessen. Als voorbeeld noem ik de wijziging van de kiesregeling waarover veel is gediscussieerd in de Surinaamse diaspora. Interessante documenten bij een verhaal worden vaak met een download-optie aangeboden (kennisverrijking). Tegen de achtergrond van veel fake news op sociale media, is Starnieuws nog altijd een betrouwbare baken; ‘als Starnieuws het nog niet heeft gemeld dan is het niet waar’, is een veel gehoorde.

Eindverantwoordelijk zijn voor een 24/7 nieuwsvoorziening is een zware taak; je moet te allen tijde bereikbaar zijn en vaak in je eentje moeilijke afwegingen maken, is ook mijn ervaring als jarenlange eindredacteur van het radioprogramma Zorg en Hoop. Betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en de kwaliteit van het journalistieke product, zijn maatgevend voor het gezag van de journalist persoonlijk en voor het medium dat zijn/haar werk publiceert. Dit geldt zeker voor Nita en voor haar medium Starnieuws.

Namens de Surinamers ‘overzee’ en – als ik zo vrij mag zijn – ook namens de Surinaamse gemeenschap in Sranan, feliciteer ik mevrouw Ramcharan van harte met deze welverdiende Koninklijke waardering voor ruim 45 jaar journalistiek werk ten dienste van de Surinaamse gemeenschap.

De aanbeveling voor een koninklijke onderscheiding is op persoonlijke titel gedaan door: Carlo Jadnanansing, Ram Rambaratsingh, Ramon Ramsodit, Ram Ramlal, Stanley Ramkhelawan en ondergetekende.

roy.khemradj@gmail.com

[van Starnieuws, 30 november 2023]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter