blog | werkgroep caraïbische letteren

Journalist Louis Doedel kaltgestellt in Wolffenbuttel

Ruim veertig jaar sloot men de Surinaamse vrijheidsstrijder Louis Doedel op in de psychiatrische instelling Wolffenbuttel. Nog eens ruim veertig jaar hield men na zijn dood zijn medisch dossier verborgen voor het oog van de wereld. Begin 2021 bracht de voorpublicatie van een nieuwe studie over Doedel daar verandering in. Het boek dat leidde tot het opduiken van het verloren gewaande medisch dossier – Journalist Louis Doedel kaltgestellt in Wolffenbuttel, politieke psychiatrie in Suriname – is nu gratis online beschikbaar.

Koloniale misdaad

Het nieuwste boek van Nizaar Makdoembaks
is gratis te downloaden.

Jarenlang deed auteur Nizaar Makdoembaks onderzoek in de archieven in Nederland, Suriname en Curaçao. Hij zocht en vond familieleden en andere mensen die bekend waren met Doedels lijden. Nauwgezet bouwde hij een theorie op die, bij gebrek aan het medisch dossier dat men niet wilde vrijgeven of dat gewoonweg verdwenen was, zou kunnen verklaren wat er met Doedel was gebeurd. Hij vond verbluffend veel bewijs dat Doedels opsluiting in een psychiatrische kliniek onrechtmatig was – een koloniale misdaad die in het onafhankelijk Suriname nooit is rechtgezet.


Boek doet stof opwaaien in Suriname

Begin 2021 bracht journaliste Nina Jurna in Suriname veel beroering teweeg toen zij met een conceptversie van het boek van Makdoembaks de publiciteit zocht. Nog voor het goed en wel gepubliceerd was deed het al zoveel stof opwaaien dat er plotsklaps beweging kwam in een zaak die al meer dan veertig jaar stil staat: de algemeen directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname vond het medisch dossier van Doedel zomaar ineens in zijn kantoor. Hij droeg het daags daarna, in het bijzijn van Jurna en de medisch directeur van het PCS over aan de minister van Volksgezondheid. Meer publiciteit volgde, er werden in Nederland Kamervragen gesteld.

Excuses en eerherstel

Nu de Nederlandse overheid kwesties uit het koloniaal verleden (Anton de Kom, vermoorde Chinese zeelieden op Curaçao) duidelijk serieus neemt, is ook de tijd rijp voor excuses in de zaak Doedel. Alsmede voor eerherstel, niet in de laatste plaats in Suriname. Makdoembaks pleit er in dit verband voor om ’s Lands Hospitaal om te dopen tot Louis Doedel Hospitaal. Hoe hij dat pleidooi opbouwt en wat daar allemaal voor historisch materiaal aan ten grondslag ligt leest u in dit boek. Makdoembaks stelt het gratis ter beschikking met het vriendelijke verzoek om bij downloaden een vrijwillige bijdrage over te maken voor het bekostigen van historisch onderzoek.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter