blog | werkgroep caraïbische letteren

Joop Vernooij en SWI

Met het heengaan van Joop Vernooij hebben Suriname en de Stichting Wetenschappelijke Informatie (SWI) een hele goed vriend verloren. Hij was altijd bereid om activiteiten te ondersteunen daar waar mogelijk en heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de groei van SWI door mee te werken aan diverse publicaties.

 

Joop was ook maatschappelijk betrokken bij alles wat er gebeurde in de Surinaamse samenleving. Het komt goed tot uitdrukking in één van zijn publicaties voor de stichting. In 1988 verscheen het boekje Actie Grondrechten Binnenland. Daarin beschrijft hij acties van drie gemeenschappen die tussen 1978 en 1980 aandacht vroegen van de regering die wel ontwikkelingsplannen ontwikkelde, maar geen rekening hield met rechten en belangen van onder andere de Inheemsen. Mensen uit gebieden zoals West-Suriname en Marowijne kwamen toen in actie. Het blijft één van de actuele vraagstukken in Suriname. In 1995 gaf SWI een ander boekje uit van Joop, Recht voor een, recht voor allen. Grondenrechten in Suriname, dat dit vraagstuk verder uitdiepte. Andere publicaties die SWI van de hand van Joop heeft uitgegeven, zijn onder andere Indianen en kerken in Suriname: identiteit en autonomie in het binnenland (1989) en Bosnegers en Katholieke Kerk: van confrontatie naar dialoog (1996).

 


Joop was al heel vroeg betrokken bij SWI, die in 1977 is opgericht. Hij heeft bewerkstelligd dat de stichting in de beginfase haar intrek kon nemen in het gebouw dat bekend stond als het seminarie aan de Verlengde Keizerstraat. Daar werd een kleine bibliotheek ingericht en werden lezingen en andere activiteiten gehouden. SWI verhuisde later naar de Cornelis Jongbawstraat en tenslotte naar het vaste adres aan de Prins Hendrikstraat.

 

In 2001 verliet Joop Vernooij (gedwongen) Suriname. Dat nam niet weg dat hij van elke gelegenheid gebruik maakte om voor kortere of wat langere tijd weer naar Suriname te komen. Hij verzorgde cursussen en colleges, presenteerde zijn onderzoek op symposia en seminars en was in januari van dit jaar nog in het land voor een symposium over medische geschiedenis in Suriname. Nu weten wij dat dit het afscheid was van Joop.

 

Op Joop kon je altijd rekenen. Een goed voorbeeld is de publicatie, Natievorming en Natiecreatie in Suriname, die in 2008 is gepubliceerd door SWI. In een vroeg stadium spraken we met Joop, toen hij weer eens in Suriname was, over een bijdrage aan dit boek. Nog geen zes weken na zijn vertrek, kregen we zijn artikel. In een laconiek mailtje stond er dat het regenachtig was in Nederland en dat hij toch niks anders deed, dus werkte hij maar aan dit stuk. Joop ten voeten uit! De andere auteurs waren nog maar net aangevangen met hun artikel.

SWI zal Joop missen. Een waardevolle vriend van de stichting is heengegaan.

Namens het bestuur van de
Stichting Wetenschappelijke Informatie
Jack Menke en Jerome Egger

[van Starnieuws, 26 maart 2017]

 

Lees hier een eerder In memoriam voor Joop Vernooij

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter