blog | werkgroep caraïbische letteren

Johanna Schouten-Elsenhout – Awese

Awese

Kabra!
Troki gi den afkodreiman
a mindri n’ akapudyari
pe fodu e lolo
nanga santi ini en ai
lek’ Papawinti
a mindri n’ aladei son.
Wiki den, mi kabra,
ini a dofokanpu,
mindri a doti f’ sranan.
Troki mek’ kromanti
sekete nang’ a pingi fu mandron
a mindri den awese.
Prisi a gronmama.
Opo frei mi nengrekopu mindri a watrapan.
A ten e kot’ a greb’olo.
.

Begeesterd

Voorouders,
zing het de priesters voor
op het open erf
waar je de dagwe slang ziet rondwentelen
met de ogen vol zand
als de god der Papa negers *
in de zon van alle dag.
Wek de goden op
in ‘t heiligdom
op Surinaamse bodem.
Doe de Kromanti goden dansen
op de hartslag van de trom
tussen alle geesten in.
Breng offers aan de grondmoeder.
O goddelijke adelaar in mij,
rijs op uw vleugels uit de poel.
Aan het open graf stokt de adem van de tijd.

[* Papa negers: negerstam afkomstig uit Dahomé]

[uit Awese, 1965; vertaling: Jan Voorhoeve]

2 comments to “Johanna Schouten-Elsenhout – Awese”

  • Vertaling klopt niet helemaal.

    • Wij zouden graag uw gedetailleerde commentaar willen horen. Dat stellen wij zeer op prijs!

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter