blog | werkgroep caraïbische letteren

Jeugdige reporters doen verslag van KBF activiteiten op Lelydorp

Tijdens het kinderboekenfestival in het district Wanica hebben zesdeklassers geleerd om in groepsverband een verslagje te schrijven over de activiteiten die zij bezocht hebben. Ze hebben van 27 tot 30 april in verschillende activiteitenstands op het festival interviews afgenomen van standhouders en leerlingen en hebben hun rapportage met een toepasselijke foto via Stichting Projekten voor de krant opgestuurd.

 

Lelydorp

Lelydorp

 

Aflatounstand
De Aflatounstand was op het terrein van de John Monkouschool. Meester Lucas voerde de activiteit samen met juf Eef uit. Aflatoun is een programma om kinderen sociaal en financieel te vormen. De kinderen moesten eerst een bal gooien in het gat van een Aflatounbord en daarbij hun naam noemen en iets waar ze van houden. Daarna werd het Aflatounlied aangeleerd. Bij het zingen van het Aflatounlied werd ook een dansje gemaakt met de Aflatounpop! De activiteit was heel gezellig. (Shaquille, Marvin, Igoren)

 
Beschermde dieren
We hebben de stand van LBB/ Natuurbeheer bezocht. Meester I. Landveld geeft daar informatie over beschermde diersoorten. We gebruiken posters, dieren op sterk water, boeken over zeeschildpadden. De kinderen leren hoe ze moeten omgaan met de flora en fauna. Ze mogen ook kaartenspelletjes spelen. Deze activiteit vinden ze leuk, spannend en leerrijk. (Arsinio, Maureen, Shenegay)

 

Michiel van Kempen (2)

Beschermde diersoorten


Computerklas

Op het kinderboekenfestival te Lelydorp hebben wij de Computerstand bezocht. Deze activiteit wordt uitgevoerd door meneer Michael Dest. De kinderen doen ICT oefeningen en leren hoe informatie op internet wordt opgezocht. Er worden computers gebruikt en de kinderen leren om educatief met computers en het internet om te gaan. De kinderen vinden de activiteit leerrijk. (Joriasa, Whitley, Synkeescha)

 

Funny-Chinese-Mistranslation-31
Converseren in het Arowaks
In de stand Conserveren in het Arowaks op het kinderboekenfestival leren de kinderen Arowaks praten. De activiteit wordt uitgevoerd door mevrouw Novilla Tawjoeram. Ze gebruiken wanddoeken met teksten in het Arowaks. De kinderen leren groeten in het Arowaks met de juiste uitspraak, ze leren ook tellen en enkele woorden. Over het algemeen vinden de kinderen deze activiteit heel leuk! (Chabelie, Chivaro)

 
Ganzenbordspel
In de stand van het Ganzenbordspel leert mevrouw Marie Purperhart de kinderen om samen te spelen. Ze gebruiken voor het spel een speelbord, dobbelstenen en pionnen. Het gaat erom dat je met zo weinig mogelijk beurten het einde probeert te bereiken. Als je met de dobbelstenen bijvoorbeeld 10 gegooid hebt, dan mag je met je pion 10 plaatsen verder gaan. Bij elk cijfer op het speelbord staat er wat je moet je doen. Als je dat gelezen hebt, mag je de opdracht uitvoeren. Wie het eerst bij het eindpunt komt, heeft gewonnen. De kinderen vinden het prettig om zo met elkaar te spelen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Geheimschrift
Mevrouw Els Jap A Joe werkt in de stand ‘Geheimschrift’ en leert de kinderen woorden en zinnen die in geheimschrift geschreven staan op te lossen. Er zijn boeken en aan de muren hangen mooie doeken met teksten in vreemde tekens. De kinderen leren om geconcentreerd te werken. Ze vinden de activiteit leuk. (Raoul, Jeanklos, Seranio)

 

1604496_668106819905396_86554600358228849_n
Jeugdtandverzorging
Wij bezochten de stand van Stichting Jeugdtandverzorging, JTV, en spraken met mevrouw Elisabeth Atmopawiro. De activiteit bestaat voorlichting geven over een gezond en ongezond gebit, tandplak en knutselen, waarbij kinderen een gebit maken. Kinderen leren dat het gebit belangrijk is en hoe het gebit gezond te houden. De kinderen vinden deze activiteit interessant, leerrijk en leuk. (Sharlene Hek, Jayson Fraenk, Cheveryno Overman)

 

manja

Manja

No Kwik
In de stand No Kwik waren er verschillende gezellige activiteiten, te weten een spel met blokjes, een woordzoekers puzzel, een bordspel, een opdrachtenspel. Er werd bij deze activiteit ook nog een voorlichtingsfilmpje over kwik vertoond. De blokjes waren netjes op elkaar gestapeld. Een groep moest proberen blokjes uit de stapel te verplaatsen, zonder dat de toren omviel. De kinderen leren in deze activiteitenstand dat kwik gevaarlijk is voor mens, dier en plant. (Cherensa, Mitchel, Rivaldo)

 

Samen groeien door te lezen (Godo)
In de stand van de Coöperatieve Bank GODO worden activiteiten uitgevoerd door het Happy Money Bee team. De kinderen doen in groepen mee aan een quiz, waarbij ze woordjes moeten categoriseren, dat betekent woorden die bij elkaar horen bij elkaar zetten. Ze gebruiken in de stand een laptop, een beamer en een scherm. De kinderen hebben geleerd om in groepsverband te werken aan het selecteren van woorden die bij een zelfde onderwerp horen! Het doel van de activiteit is om de kinderen te leren actief te luisteren. De kinderen vinden de activiteit spannend!(Tafenga, Ketura)

 

Nederlandse Taalunie
Onze groep heeft op het KBF een bezoek gebracht aan de stand van de Nederlandse Taalunie. Mevrouw Helen Chang heeft de activiteit ‘woordritsen’ aan ons uitgelegd. In deze stand maken de kinderen taaloefeningen, waarbij ze tussen twee woorden een nieuw woord moeten plaatsen. Dat woord moet samen met het eerste woord een samengesteld woord vormen, maar ook met het woord erachter moet er een samengesteld woord gemaakt worden , bijvoorbeeld voor/ ……. / mat: deur komt in het midden, waardoor we kunnen vormen voordeur en deurmat. De kinderen leren samenstellingen te maken en gebruiken daarbij een lijst met telkens twee gegeven woorden. In het begin vinden ze het moeilijk, maar als ze het begrijpen, vinden ze het leuk en de leerkrachten vinden de oefening interessant. Aan het eind van ons bezoek kregen wij een boek mee van mevrouw Chang:’ Nederlands voor taalhelden’. (Gilliaume Seedorf, Kisha Tese, Bryan Burleson, Guno Vaandja)

Krishnadath seriba in de schelp
Seriba en de schelp
De stand ‘Seriba en de schelp’ op het Kinderboekenfestival Wanica werd geleid door mevrouw Jetty Lenne. Terwijl zij het verhaal spannend vertelt, luisteren de kinderen in de stand heel aandachtig. Daarna worden er vragen gesteld en wordt er muziek gemaakt met tamboerijnen en sek’ seki’s. De materialen die bij deze activiteit gebruikt worden zijn boeken over schildpadden, posters, schelpen, inheemse klederdrachten, schildpaddenstrandzand, gebruiksvoorwerpen. De kinderen leren in deze stand over zeeschildpadden, over het inheemse dorp Galibi en over natuurbescherming. Deze activiteit vinden de kinderen erg leuk. (Denilson, Fernando, Omiel)

Geschreven door leerlingen van klasse 6a en 6b van de John Monkouschool te Lelydorp

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter