blog | werkgroep caraïbische letteren

Je piert je ogen

Je piert je ogen en je draait je tong. Correcte zinnen in het Surinaams-Nederlands, een variant van de Nederlandse taal. De tweede druk van Vernieuwde visies op het Surinaams-Nederlands (SN) en het taalbeleid in het secundair onderwijs van Wim Berends is verschenen.

Met onderzoek naar attitudes ten opzichte van het SN, taalbeleid op scholen, de consequenties van een Taalwet voor het onderwijs en een handige bijlage van alle Surinaams-Nederlandse woorden in het Groene Boekje.

Uitgeverij Publishing Services Suriname
Prijs 140,- srd
Voor meer info 520513 /8784120
Klik hier voor meer informatie
drs Ismene Krishnadath, onderwijskundigeschrijfster
520513 /8784120

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter