blog | werkgroep caraïbische letteren

Jacques Hermelijn overleden

Bij de viering van het tienjarig bestaan van de Dutch Caribbean Book Club op 13 november j.l. werd bekendgemaakt dat de Curaçaos-Nederlandse schrijver Jacques Hermelijn is overleden. Hij werd 91 jaar.

Jacques Hermelijn

Jacques Arthur Hermelijn, geboren op 1 juli 1931 in Willemstad, was lid van de Curaçaose Eilandsraad, en na zijn komst naar Nederland onder meer actief als bestuurslid van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (Ocan), interim-directeur van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen en plaatsvervangend Gevolmachtigde Minister.

Als auteur was hij vooral bekend uit kringen van Antilliaanse literatuurgezelschappen als Simia Literario en de Dutch Caribbean Book Club. Hij schreef zowel in het Papiaments als het Nederlands, poëzie maar vooral ook proza. Zijn eerste boek was De vele kleuren van de liefde (2012), over interculturele verhoudingen, een boek met een veelbetekenende titel voor iemand die zijn gay-zijn niet onder stoelen of banken stak. Florinda’s tweede keus (2014), dat zich afspeelt in Den Haag en Curaçao, heeft als hoofdpersoon Florinda, een jonge, Nederlandse vrouw, die moet kiezen tussen de loyaliteit aan haar racistische vader en de gepassioneerde liefde voor Fernando, een medestudent uit Curaçao die de dood vindt.

Het offer van Remco/Remo su sakrificio (2017), een slavernijvertelling, werd dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, meteen uitgegeven als een tweetalige bundel met een vertaling in het Papiaments door Ronald Capriles Martina. Hermelijn deed er onderzoek voor naar het oude Curaçao, het dagelijks leven in de stad en daarbuiten, de inrichting van de landhuizen en de kleding van de personages. “Dat is een hele prestatie voor een man van 85 met een lees- en kijkvermogen van 45 procent,” zei Marianne Vork van de Nederlandse Auteurs Uitgeverij, die zijn boeken uitgaf. “Ik vind het een lief, mooi en aandoenlijk verhaal geworden.”

MvK

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter